Ta hjälp av företagen att reformera arbetsförmedlingen

Det tåls att säga igen – företagen skapar jobben. Förhoppningsvis tar den nya regeringens arbetsmarknadspolitik hänsyn till det.

I dag kommer Twitter och bloggosfären svämma över av alla inlägg om regeringen och regeringsförklaringen. Mycket av vad som kommer att ske är fortfarande höljt i dunkel. Regeringsförklaringen går verkligen inte in på detaljer.

Men ”arbetsförmedlingen reformeras i grunden” – vad innebär det?

Ylva Johansson, det finns mycket kompetens att utveckla i alla de företag som idag arbetar med bemanning och olika arbetsmarknadspolitiska program. Lyssna till dem. Vi på Almega förmedlar gärna kontakter. Hämta också gärna inspiration från alla internationella erfarenheter som finns från andra system.

Jag hoppas att reformeringen också innebär att vi – istället för många olika program – frågar presumtiva arbetsgivare vilket stöd de behöver för att ha möjlighet att anställa. Det är ju, som vi på Almega ofta påpekar, företagen som skapar jobben.

Ser fram emot en fortsatt dialog!