Rör inte de sociala avgifterna!

Idag har vi på Almega skickat ett remissvar med anledning av borttagandet av reduktionen av sociala avgifter för unga.

Unga i Tjänstesektorn

Almega anser att förslaget är helt fel och kommer att slå hårt mot många tjänstebranscher där Sveriges tillväxt sker idag. För att nämna några så är 44 procent av de anställda inom call center-sektorn, 53 procent av de biografanställda och 37 procent av de anställda inom bemanning under 26 år, och för dessa företag kommer ett borttagande av reduktionen slå hårt.

Jag har redan hört företag som överväger att varsla eftersom det inte blir någon ingen ekonomi – snarare en förlust – i att utföra tjänster när de sociala avgifter höjs. I den globala värd vi lever i kommer ett antal av dessa uppgifter att flytta utomlands istället – och därmed försvinner arbetstillfällen för unga.

Förslagen är dåliga för dem som ska ut i arbetslivet. Lika dåligt är det att ha en särskilt löneskatt för dem som är över 65. De lägre avgifterna har tidigare gjort det lönsamt för arbetsgivare att uppmuntra anställda att fortsätta jobba efter 65 års ålder.

Gör om, gör rätt. Det vill säga gör det billigare att anställa så kommer fler ha möjlighet att komma in i arbetslivet. Eller stanna kvar när man börjar bli till åren, om man så önskar.