Mot bättre vetande

Vår nya regering med Stefan Löfven i spetsen föreslår nu att rabatten på arbetsgivaravgiften för unga under 26 år ska slopas. Det är naturligtvis ett dystert besked för alla unga som har, eller hoppas på att få, ett arbete. När kostnaden för att anställa ökar minskar naturligtvis efterfrågan på arbetskraft.

I promemorian till förslagetVissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 gör regeringen ett mycket dåligt försök att skyla över den negativa effekten som förslaget innebär. Där påstås nämligen att den höjda arbetsgivaravgiften kommer att leda till lägre löner för dem under 26. Detta ska ske genom att facken kommer att hålla igen på lönehöjningarna vilket gör att kostnaden för företagen antas bli noll på ett par års sikt.

Man tar sig för pannan. Har den nya regeringen glömt bort att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om lön och villkor på den svenska arbetsmarknaden? Ska vi verkligen tro på att facken kommer att minska sina krav på löneökningar i motsvarande grad som arbetsgivaravgiften höjs. När har det någonsin hänt?

Löfven har ju själv som chef för IF Metall drivit hårda krav på att höja lägstalönerna som i huvudsak tillämpas på just dem med liten erfarenhet. Det är just det som försvårat för de arbetslösa att få anställning. Man ska inte glömma att fackförbundens ser till sina egna medlemmar, inte att skapa fler jobb för dem utan arbete. Mantrat har varit tydligt: olönsamma jobb ska bort och någon hänsyn till dem utanför, de så kallade outsiders, har aldrig tagits.

Tyvärr riskerar regeringens förslag att leda till ökad arbetslöshet bland unga då de företag som drabbas tvingas att säga upp personal. Detta gäller särskilt i den ungdomsintensiva tjänstenäringen vilket beskrivs väl i en rapport från HUI researchHöjda arbetsgivaravgifter hotar ungdomsjobben (tidigare Handelns Utvecklingsinstitut).

När jobb försvinner blir det inga intäkter till stat och kommun. Det utelämnas i regeringens beräkningar. Där antas att alla ungdomar får behålla sina jobb trots höjd arbetsgivaravgift.

Vi som tycker att det är viktigt att ungdomsarbetslösheten minskar hoppas verkligen att det här förslaget röstas ned i Riksdagen och den nya regeringen istället söker efter lösningar som hjälper ungdomarna. Varför till exempel inte gå åt andra hållet och pröva en utökad rabatt till företag som anställer fler ungdomar?