Lyssna inte enbart på facket, Annika

Målet för de allra flesta är förstås att komma tillbaka ut i arbetslivet, och då är det andra åtgärder än tidsgränser man bör fokusera på.

I förmiddags skrev jag en uppmaning till Ylva Johansson att lyssna på företagen angående reformeringen av arbetsförmedlingen. Nu vill jag även passa på att göra detsamma till Annika Strandhäll, ordföranden i fackförbundet Vision, som blir ny Socialförsäkringsminister.

I regeringsförklaringen finns ett antal skrivningar om sjukförsäkringen och rehabilitering, bland annat att tidsgränser för sjukskrivningar försvinner. Naturligtvis ska vi inte tvinga sjuka tillbaka i arbete, men att ta bort tidsgränserna erbjuder heller inte den sjukskriva någon lösning på det faktiska problemet. Målet för de allra flesta är förstås att komma tillbaka ut i arbetslivet, och då är det andra åtgärder man bör fokusera på.

Lyssna på företagen och inte bara på fackförbunden – både arbetsgivarna själva men även alla företag som arbetar med att få fler i arbete. Där finns mycket värdefull kunskap om vikten av tidiga insatser, möjlighet att snabbt få vård, behovet av samordning och vikten av att stötta sjukskrivna på deras väg tillbaka till arbetslivet.