Förbise inte de kunskapsintensiva tjänste­företagens viktiga innovationsroll

Betydligt mycket mer kraft och resurser måste läggas på att ta vara på de kunskapsintensiva tjänsteföretagens viktiga innovationsroll. De sysselsätter cirka 80 procent av alla högutbildade svenskar och 25 procent av alla ingenjörer. Något den nya regeringen inte borde förbise.

I Brännpunkt skriver Stefan Fölster, Thomas Hedner och Christian Sandström om bristen på evidens om vilka miljöer som skapar de viktigaste innovationerna när offentliga medel i innovationssystemet fördelas. Där håller jag helt med författarna. Det är väldigt mycket gamla normer, traditioner och dessvärre även nostalgi som styr var pengarna landar. Man gräver där man står, eller rättare sagt – där man stod.

Vidare trycker författarna på att innovationer i huvudsak inte uppkommer vid universiteten och högskolorna, att de står för endast 6 procent av patenten. Det är verkligen en brist att mäta innovationskraft endast i patent. Även om jag just i detta fallet inte tror att utfallet skulle bli så mycket annorlunda. Innovationer skapas inte vid universiteten och de nya jobben skapas inte heller genom samarbete mellan storindustrin och lärosätena.

Stefan Fölster och hans medförfattare vänder sig till Stefan Löfven istället för till det tilltänkta innovationsrådet med sin industrikansler, ny industristrategi och innovationsfond samt nytt exportstöd. Jag håller verkligen med om att det inte känns så nytänkande med detta byggande av grupperingar med ”de gamla vanliga aktörerna”. De enskilda uppfinnarna och innovatörerna behöver verkligen uppmärksammas och deras kreativitet bör stimuleras.

Men, om man som Reforminstitutet förslår, endast skulle se till antal patent då man bedömer miljöers förmåga till att skapa innovationer, då blir det inte en korrekt ny bild.

”Det är här de nya jobben skapas, de senaste decenniet har KIS-företagen stått för 60 procent av alla nya jobb.”

Jag skulle vilja komplettera bilden av nyckelaktörer för skapande av innovationer med att poängtera de kunskapsintensiva tjänsteföretagens (KIS) viktiga roll i sammanhanget. Det är alltifrån mikroföretag till mer personaltäta stora och medelstora företag. De sysselsätter cirka 80 procent av alla högutbildade svenskar och 25 procent av alla ingenjörer (tjänstesektorn i sin helhet sysselsätter hälften av alla yrkesverksamma ingenjörer).

Det är här de nya jobben skapas, de senaste decenniet har KIS-företagen stått för 60 procent av alla nya jobb. Dessutom utgör de vår viktigaste kompetensbank och kunskapsmotor – vilket gör det fullkomligt absurt att förbise dem i innovationssystemet.

Betydligt mycket mer kraft och resurser måste läggas på att skapa ett innovationssystem som inbjuder KIS att delta på villkor som fungerar för deras affärslogik. Något som dessvärre inte verkar ha nått fram till vår nya regering. Jag hoppas på snar skärpning och en uppdaterad bild av näringslivets och innovationssystemets nyckelaktörer.