Flera frågetecken i regeringens förslag om höjd a-kassa

Socialdemokraterna och Miljöpartiet väntas föreslå en höjning av taket i a-kassan. Det är bra – men förslaget verkar innehålla frågetecken gällande stöd till den arbetslöse, avtrappningsregler och finansiering.

Så har det då läckt ut att den blivande regeringen kommer att föreslå en höjning av arbetslöshetsförsäkringen. Till skillnad från Eva Nordmark från TCO utropar jag inte ”Äntligen”.

Almega är för en höjning. Vi menar att det kommer att underlätta den nödvändiga omstruktureringen av arbetslivet som är och kommer att bli en följd av bland annat ökad globalisering. Men denna behöver kombineras med flera andra åtgärder.

Jag har inte sett den blivande regeringens hela förslag och framförallt så är det svårt att säga på förhand hur det kommer att bli när förslaget har behandlats i riksdagen. Flera partier talar om en höjning av arbetslöshetsförsäkingen, men i många fall är den villkorad.

Almega kommer att ha synpunkter om det blir en höjning utan krav på motprestationer. När vi har drivit frågan om höjning har vi varit tydliga med att det måste kopplas ihop med reella avtrappningsregler. Några sådana har inte nämnts i sammanhanget. Vårt förslag bygger på att en avtrappning ska ske efter 100 dagar och i och med en höjning av taket kommer de facto fler än i dag omfattas av den.

I vårt förslag har vi beaktat den forskning som finns kring behovet av avtrappning. Långtidsutredningen (SOU 2011:11)Långtidsutredningen (SOU 2011:11) drar bland annat slutsatsen att en avtrappning av ersättningen är att föredra. Det motiv för avtrappning som framförs är att ju närmre en sänkt ersättning en arbetslös kommer desto större blir viljan att hitta ett nytt arbete.

Utbetald ersättning måste också kombineras med aktiva åtgärder, det är också något som verkar saknas i förslaget. Almega menar att den arbetslösa tidigt måste få det stöd och hjälp som behövs för att hitta ett nytt arbete. Vi kan se att de kollektivavtalade trygghetsstiftelserna TRR och TSL är framgångsrika i att få personer som blivit uppsagda i arbete. Snabba insatser i ett tidigt skede utfört av kvalificerade leverantörer är en av förklaringarna.

Hur tänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den frågan?

Det finns heller ingenting i det som har läckt ut vem och vilka som ska omfattas av den höjda arbetslöshetsförsäkringen. I dagsläget bidrar våra skattepengar samt arbetsgivarens sociala avgifter till finansieringen – men bara de som är anslutna till en a-kassa får ta del av försäkringen. Det är inte rimligt.

Vi vet som sagt inte allt om den nya regeringens förslag än, men i den information som har läckt ut så är det mycket som är oklart och också mycket som känns helt fel. Det är därför för tidigt att ropa ”äntligen”.