Fetare duvor men mindre skatteintäkter

Trots att de flesta är överens om att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna gör regeringen det dyrare att jobba efter 65 år. Risken är att det blir trängre på parkbänkarna istället för att vi får fler arbetsföra pensionärer. Fetare duvor men mindre skatteintäkter. Var det verkligen så det var tänkt?

Man kan ju bli aningen förundrad över med vilken logik politiker tänker.

Under senare år har en flitig debatt förts om nödvändigheten av att fortsätta att arbeta längre upp i åldrarna. Ålderspensionsutredningen, som under förra året lade fram sitt slutbetänkande, kom med all önskvärd tydlighet också fram till detta. Det fördes i denna utredning bland annat fram tankar om en ”följsamhetsuppräkning” av pensionsåldern – en uppräkning som en funktion av medellivslängdens utveckling. Man talar i utredningen om en så kallad riktålder för pension.

”Risken är ju att arbetsföra pensionärer, istället för att arbeta, sätter sig på parkbänken för att mata duvor. Och det ger ju inte en sekin i skatteintäkter.”

När regeringen häromdagen presenterade sina förslag inför budgetpropositionen 2015, så presenterar man en höjning av kostnaderna för att arbeta efter 65 års ålder!? Vad är det som föreslås? Jo, ett delvis återinförande av den särskilda löneskatten på lön och andra ersättningar för arbete och inkomst av aktiv näringsverksamhet för de som fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

En löneskatt på 8,5 procent föreslås. Denna ska betalas av arbetsgivarna. Denna avgift tillsammans med ålderspensionsavgiften (10,21 procent) blir därmed en total avgift för arbetsgivarna om 18,71 procent på lönen för anställda som fyllt 65 år. Enligt beräkningar ger denna skatt en intäkt till statskassan på cirka 2,34 miljarder kronor, en summa som med råge kan finansiera ett, inte helt obekant, vallöfte om sänkta skatter för pensionärerna. Och det blir dessutom pengar över.

Effekten av en sådan här kostnadsfördyring reducerar ju drivkraften till arbete efter 65 års ålder. Man kan därför onekligen undra över hur mycket en sådan här åtgärd, totalt sett, kan tillföra på ”pluskontot”? Risken är ju att arbetsföra pensionärer, istället för att arbeta, sätter sig på parkbänken för att mata duvor. Och det ger ju inte en sekin i skatteintäkter.