Den tredje vågen

De flesta av oss är rädda för förändring, vilket gör att vi inte vill se den komma. Vi vänder ryggen till vågen och hoppas att den inte ska förorsaka någon större tumult.

Tjänstesektorn allt viktigare

Titeln på det här inlägget kunde vara en bra filmtitel, om den inte vore tagen. Nu är det istället temat för den strukturomvandling i världsekonomin som The Economist uppmärksammat i ett utförligt reportage.

Almega och Kommerskollegium har de senaste åren skrivit rapporter och artiklar om tjänstefiering, digitalisering och hur de globala värdekedjorna förändrat strukturen på världshandeln, för att illustrera strukturomvandlingsvågens effekter.

”Industrin anställer inte fler. Digitaliseringen gör att färre kan utföra mer.”

The Economist tvingar ut oss i vattnet…

Industrin anställer inte fler. Digitaliseringen gör att färre kan utföra mer. Även inom tjänstenäringen försvinner jobb till robotar. Investeringar och konsumtion flyttas ”from stuff to fluff”.

…men lämnar en räddningsbräda…

För de flesta konsumenterna blir produkter och tjänster billigare, nya möjligheter till utbildning utvecklas genom e-learning och jobb som vi aldrig hört talas om skapas och ersätter till viss del de andra.

Det blir en stor utmaningen för dagens och framtidens politiker att hantera dessa ompositioneringar i ekonomin och kommer att kräva reformer, i minst inom arbetsmarknadspolitik och skatter.

För att kunna surfa på vågen måste vi möta den, inte bli översköljda av den.

Simma lugnt.