Vi vill ha avtal med större flexibilitet

Ordförandena från Sveriges Ingenjörer och Unionen anklagar Almega för att skapa orättvisa på arbetsmarknaden (Brännpunkt 18/9). Det är naturligtvis helt taget ur luften

Vad det handlar om är att Almega inte har accepterat Unionens krav (Sveriges Ingenjörer drev aldrig kravet i förra avtalsomgången) om ett nytt system som bland annat handlar om förtida delpension och som passar tjänstesektorn dåligt. Men det skapar inga klyftor på arbetsmarknaden som facken hävdar. Den kostnad som delpensionen innebär har de anställda inom tjänstesektorn istället fått som en extra höjning av lönen, här och nu, och som facken brukar säga pension är uppskjuten lön. Med denna höjning kan de som vill göra extra pensionsavsättningar på individuell basis.

Varför vill då inte Almegas medlemmar acceptera fackens förslag till delpension?

De senaste 20 åren har tjänstesektorn stått för 80 procent av alla jobb som skapats i Sverige. Det är med andra ord ingen tvekan om det rör sig om Sveriges jobbmotor. Samtidigt är det branscher som är i ständig förändring. De svenska tjänsteföretagen måste hela tiden utveckla sina medarbetare och sig som företag för att möta kundernas krav och den allt hårdare konkurrensen. Det gör att vi inte kan ha kollektivavtal som står i vägen för möjligheten att anpassa verksamheten till en omvärld i snabb förändring.

Med den verkligheten som våra tjänsteföretag verkar i går det inte att hitta på nya centraliserade lösningar som fack och arbetsgivarorganisationer förhandlar fram i mötesrum på Östermalm. Fackens delpensionslösning är just en sådan produkt, framtagen långt ifrån arbetsplatserna där den ska användas.

Precis som facken tycker våra medlemmar att det är viktigt att det ska vara möjligt att jobba längre upp i åldrarna. Men exakt hur förutsättningarna för det ska se ut måste vara något som anpassas till det enskilda företagets och den enskilda medarbetarens situation. Det som fungerar bra för en person på ett företag fungerar inte alls för en annan.

Vi som parter inom tjänstesektorn har ett stort ansvar för att upprätthålla den svenska modellen. I detta ligger att se till att kollektivavtalen uppfattas som attraktiva för såväl företag som deras medarbetare. Den delpensionslösning som nu finns inom bl a industrin passar dåligt för tjänstesektorn och innebär att man ökar tröskeln för de företag som funderar på att ”bli bundna” av kollektivavtal.

Vårt mål är att skapa moderna kollektivavtal med ömsesidig flexibilitet och utvecklingsförutsättningar för en allt mer komplex arbetsmarknad. Kollektivavtalen ska ge företagen konkurrensfördelar och medarbetarna trygghet.

Jonas Milton, vd Almega

Publicerad SvD 2014-09-22