Skitlivet som kom av sig…

Idag publiceras ett antal inslag i Sveriges Radio om att andelen visstidsanställningar bland unga ökar kraftigt. Men den ökningen skedde på 90-talet och antalet visstidsanställda har sedan 2005 varit i princip oförändrat.

I inslagen i Sveriges Radio[fotnot]Otrygga anställningar ökar bland unga | Sveriges Radio, 12/9 2014[/fotnot] heter det att:
”…andelen tidsbegränsade anställningar i åldersgruppen 16 till 24 år fördubblats i landet sedan början av nittiotalet.”

Det är också helt korrekt. Det som inte berättas i inslaget är att hela ökningen skedde under 1990-talet efter 90-talskrisen då arbetsmarknaden kraftigt förändrades.

Den som istället läser SCB stora AKU-undersökningar och till exempel tittar på april 2005 så kan man då se att i gruppen 15 – 24 år så hade 51 procent en visstidsanställning. Tittar man sedan på samma siffra för april 2014 så är den 53 procent.

Nyheten om att andelen visstidsanställningar fördubblats bland unga kunde lika gärna ha sänts 2005 och idag hade man lika gärna kunnat sända nyheten ”andelen unga i visstidsanställningar i stort sett oförändrat sedan 2005”. Men det hade ju inte blivit så mycket mediedramaturgi med det.

Men debatten borde inte handla om ungdomar som får en visstidsanställning. För de har börjat resan mot ett fast jobb. Varje kvartal går 70 000 människor från en visstidsanställning till ett fast jobb. Debatten borde handla om de som aldrig får en visstidsanställning och som riskerar ett livslångt utanförskap.

”Debatten borde handla om de som aldrig får en visstidsanställning och som riskerar ett livslångt utanförskap.”

Dagens Arena, som ägnat mycken tid och kraft att beskriva tillvaron för ungdomar som faktiskt får jobb som ett skitliv, upprörs idag samtidigt över att 81 procent av de som under 2:a kvartalet 2014 lämnat arbetslöshet och fått jobb gått till en visstidsanställning.

I stället borde Dagens Arena fundera över vad händer om allmän visstid tas bort, rätt till heltid införs och ett antal andra förslag från de rödgröna genomförs som alla gör livet svårare att vara arbetsgivare.

Risken är uppenbar att då kommer fler unga att inte få en visstidsanställning och därmed riskera att fastna i arbetslöshet och ett riktigt skitliv!