Samförstånd behövs

Eva Nordmark och TCO har helt rätt – nu behövs det samförstånd för att hitta en bred uppgörelse om socialförsäkringen.

TCO:s ordförande Eva Nordmark tar upp tre områden i sin debattartikel i DI,  varav två är värda att kommentera. Visst behövs det en samförståndspolitik för tillväxt och jobb. Flera områden ryms inom detta, inte minst ett utvecklande av tjänstesektorn som till allt större del står för den svenska tillväxten. Se på den senaste försäljningen av spelföretaget Mojang, mest känt för spelet Minecraft, som värderades högre än Volvo personvagnar.

Men vad jag saknar är att det inte finns någonting om arbetsgivarnas kostnader för att anställa eller de höga trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi vet att de skäl till att arbetsgivare drar sig för att anställa inte bara är kostnader utan även anställningsformer och LAS-regler. Det är minst lika viktigt att det inom dessa områden finns långsiktiga spelregler som utgår från hur företagen ska kunna skapa tillväxt genom nya innovationer och en globaliserad marknad.

”Den utredning om en översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen tillsatt måste få fortsätta sitt viktiga arbete.”

Eva Nordmark har rätt i att det behövs en bred uppgörelse kring socialförsäkringarna. Men det är inte bara fråga om taket i a-kassan. Hur ska vi kunna få människor snabbare i arbete? Hur ska vi kunna förbättra rehabiliteringen och matchningen? Vi har från vår sida föreslagit att systemen måste öppna upp för fler kvalificerade aktörer som får tillgång till den verktygslåda som endast det offentliga i dag förfogar över. Långsiktiga lösningar kommer att underlätta att få fler i arbete och därmed även bättre kunna lösa de problem som demografin skapar.

Den utredning om en översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen tillsatt måste få fortsätta sitt viktiga arbete. Utredningen har möjlighet att komma med förslag om mindre detaljstyrning, upphandlingar av kvalificerade leverantörer inom såväl utbildning som matchning och integration av invandrare.

Åt vilket håll Sverige kommer att gå beror alldeles på vilka möjligheter det finns för förtagen att verka såväl nationellt som internationellt. Möjligheter för nya branscher att växa fram i stället för förändringar av spelregler som gör att de riskerar att tvingas säga upp personal. Jag tänker på rut- och välfärdsföretagen. Den blivande regeringen och riksdagen har ett tungt ansvar på sina axlar för  långsiktiga spelregler för företagen.