Osund konkurrens fel metod för att sätta unga i arbete

Att få fler ungdomar i arbete är ett vallöfte som förenar samtliga partier.  Att de ska få jobb som kan bli en inkörsport till arbetslivet – eller jobb som leder fram till en vilja att plugga vidare.  För att lyckas med detta är det en förutsättning att politikerna bedriver en näringspolitik som ger företagen möjligheter att skapa tillväxt och därmed öka möjligheterna till att anställa fler medarbetare. Men den får inte leda till osund konkurrens.

Det finns redan åtgärder i dagens politik som lägre sociala avgifter, RUT, yrkesintroduktionsanställningar och visstidsanställningar, vilka alla gör det enklare för unga att få jobb. Flera branscher, såsom bemanning, kan vara ytterligare en väg in i arbetslivet.

Men det är också viktigt att de stöd och reformer som införs inte leder till en osund konkurrens mellan företag i en allt mer globaliserad värld. Därför är det beklagligt om en del av de förslag som presenteras[fotnot]S vallöfte: Unga ska ha jobb inom 90 dagar | 29/8, 2014[/fotnot] står i strid mot t ex EU:s statsstödsregler.

Sverige måste visa att vi har en arbetsmarknadspolitik som följer de internationella spelreglerna. Därför var det klokt av Carl B Hamilton att låta Riksdagens utredningstjänst titta på om socialdemokraternas traineetjänster strider mot statsstödsreglerna[fotnot]Socialdemokraternas förslag om 90-dagarsgaranti strider mot EU:s statsstödsregler! | 30/8, 2014[/fotnot].

Tillväxten sker i företagen, inte minst i tjänstesektorn. Det är viktigt att företagen tillämpar justa regelverk även efter valet.