Oklara besked från Vänstern i Göteborg

I våras var jag i Göteborg och träffade Vänsterpartisten Mats Pilhem under en debatt om vinst och entreprenörskap i välfärden. Pilhem konstaterade under debatten att privata aktörer i välfärden inte behövs. Hur han egentligen vill ha det verkar det dock inte ens som han själv vet.

Idag skriver Pilhem nämligen en debattartikel ihop med partikollegan Marie Lindqvist. De konstaterar att privata aktörer i äldreomsorgen är ett ”viktigt tillskott för att ge andra alternativ än den kommunala välfärden” om de drivs som särskilt vinstutdelningsbegränsade bolag (svb). Vi lämnar alla praktiska detaljer kring svb därhän och konsterar att Pilhem som menade att de var totalt onödiga för ett par månader sedan nu tycker att de är väldigt viktiga för valfrihetens skull. Nåväl, man kan ju ändra sig. Vi läser vidare.

För att exemplifiera hur dålig välfärden är i privat regi berättar Pilhem och Lindqvist om en aktör – där ”personalen via Kommunal begärt företaget i konkurs”. Vad Pilhem och Lindqvist missat är att detta bolag är är ett av de enstaka företagen i den driftsform (svb) de menar utgör ett ”viktigt tillskott för att ge andra alternativ än den kommunala välfärden”. Tydligen är vinstbegräsning inte en garanti för god kvalitet. Men vad gör väl det? Det framgår tydligt vart Vänsterpartiets intresse ligger – i debattartikeln förekommer ordet vinst 14 gånger. Kvalitet endast en.

För att strula till det hela ännu mer avslutar de texten med ett stycke i expropriationens anda: ”[vi] kommer att snarast återta de delar av hemtjänsten som ligger på privata utförare i egen regi. För oss är det inte förhandlingsbart”. Så mycket för viktiga tillskott.

Hur ska de ha det egentligen?