Nej till reserverade kontrakt för den sociala ekonomins företag

Idéburna företag vill ha gräddfil när kommuner upphandlar tjänster. Men frågan är varför den sociala ekonomin inte ska konkurrera på lika villkor?

DN-Debatt skriver Lars Bryntesson, (S), Lars Pettersson, Famna, och Anders Wijkman att de vill se en ökad satsning på den sociala ekonomins idéburna företagande. Med all rätt framhåller de också kompetenta organisationer som Stadsmissionerna, HSB Omsorg, Stockholms sjukhem och Bräcke diakoni som alla bedriver viktiga verksamheter.

Samtliga dessa är, bland många andra, aktörer som medverkar till att upprätthålla god vård och omsorg i välfärden. Precis som de övriga elva tusen vård- och omsorgsföretagen i Sverige. Nu vill debattörerna att just de idéburna företagen ska få fördelar framför andra när kommuner upphandlar tjänsterna för sina medborgare.

Hur ska det gå till? Jo, säger man. I det nya EU-direktivet om offentlig upphandling, som den kommande lagen om offentlig upphandling mynnar från, finns det en möjlighet att införa regler om reserverade kontrakt för vissa tjänster. Det kan t.ex. handla om hälso- och sjukvårdstjänster eller sociala tjänster. Med denna regel skulle de idéburna vinna kontrakt som aktiebolag inte får konkurrera om, de har stängts ute. Så här säger direktivet, det ställs krav på:

  • Att de vinster som görs ska återinvesteras.
  • Att lednings- och ägarstrukturen skall grundas på personalens ägande eller deltagande.
  • Att organisationen inte får tilldelas mer än ett kontrakt åt gången från den upphandlande myndigheten samt…
  • …att kontrakten inte får löpa under mer än tre år.

Det troliga är att många av den sociala ekonomins företag inte skulle klara kraven, både om hur vinsterna ska fördelas och om hur lednings- och ägarstruktur ser ut. Dessutom kommer antalet kontrakt bli få eftersom varje myndighet inte får tilldela mer än ett kontrakt åt gången till organisationen och att kontrakten inte får vara längre än tre år.

Låter det enkelt?

De svenska utredarna av EU-direktivet tog upp frågan i sin utredningNya regler om upphandling | SOU 2014:51. Här säger de: ”Sammantaget är dessa villkor sådana att regleringen får antas ha ett begränsat praktiskt intresse”

Almega vill inte heller ha de reserverade kontrakten i nya LOU eftersom det stänger ute alla de företag som vill bidra till en bättre välfärd i Sverige. Idéburna företag i den sociala ekonomin måste konkurrera på lika villkor som alla andra.

Uppdaterat 2014-10-06: Almega har lämnat in ett remissvarNya regler om upphandling (Ds 2014:25 resp SOU 2014:51) till regeringen om de nya upphandlingsreglerna, vilket tar upp det som nämns i inlägget.