Kommunal kampanjar mot medlemmarnas jobb

Bara dagar innan valet går Kommunals tidning Kommunalarbetaren till attack mot rut-branschen. Med en bred offensiv – sex artiklar publicerade igår morse – verkar det som att Kommunal gör ett sista desperat försök att slå undan benen på den bransch som sysselsätter deras egna medlemmar.

Kommunalarbetaren angrep igår rut-branschen med det sensationella påståendet att endast en (1) procent av rut-företagen har kollektivavtal. Deras grävande journalister har tittat i Skatteverkets statistik och hittat att 17 000 utförare beviljades skattereduktion för hushållsnära tjänster förra året. Samtidigt, skriver de, har Kommunal bara avtal med 250 företag i denna bransch.

Hade de grävt något djupare hade de snart insett att det är stor skillnad på 17 000 utförare och 17 000 rut-företag. I dagsläget uppskattar vi att det finns 3 350 företag med anställda i rut-sektorn. Övriga 14 000 utförare är antingen egenföretagare utan anställda, eller företag som arbetar i andra branscher – t.ex. bygg – som vid enstaka tillfällen har utfört en rut-tjänst i samband med andra tjänster.

Kommunalarbetaren har rätt i att endast 250 rut-företag är medlemmar i Kommunal via Hemserviceavtalet. Ytterligare ett grävande spadtag hade dock visat att Kommunal inte är de enda som organiserar anställda i hemservicebranschen. Ytterligare 500 företag inom Almega Serviceentreprenörerna avtal med Kommunal, Fastighetsanställdas förbund samt SEKO och uppger att de också utför rut-tjänster och har tillämpliga kollektivavtal genom sitt medlemskap.

750 av de 3 350 företag i hemservicebranschen som har anställd personal har alltså kollektivavtal – det innebär 22,4 procent, inte en (1) procent. Men företagens anslutningsgrad är egentligen en helt ointressant siffra, den säger nämligen inget om de anställdas situation. Enligt våra beräkningar omfattas nära 60 procent av rut-branschens anställda av kollektivavtal.

Enligt våra beräkningar omfattas nära 60 procent av rut-branschens anställda av kollektivavtal.

Även om det kanske från Kommunalarbetarens håll inte fanns uppsåt att förvränga sanningen när man konstruerade och förmedlade en grovt felaktig siffra skapar sensationsnyheter snart ringar på vattnet.

Negra Efendić på SvD Näringsliv var inte sen att okritiskt återge den felaktiga siffran.

Ringar på vattnet sprider sig även till politiker. ”Det här är en ny uppgift för mig” säger Magdalena Andersson (S) till Kommunalarbetaren. Ulla Andersson (V) ”anser att det är ett problem att få företag har kollektivavtal”.

Fabricerade siffror och anslutningsgrad åsido så är ändå det mest anmärkningsvärda i denna situation att Kommunal går på bred offensiv mot den bransch som sysselsätter deras medlemmar.

En ny undersökning bland hemserviceföretagen visar att 3 av 4 nyanställda i rut-företagen kommer från arbetslöshet. Samma undersökning visar att företagen måste minska sina personalstyrkor med minst 40 procent om rut-avdraget försvinner. Av rut-branschens 16 953 sysselsatta innebär det att 7 300 blir av med jobbet, och att tusentals återgår till arbetslöshet.

Vad tycker egentligen medlemmarna i Kommunal om att deras fackförbund kampanjar för att de återigen ska bli arbetslösa?