Inga drastiska förändringar

Så tolkar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega valresultatet och den kommande mandatperioden för tjänstesektorns räkning.

– Man ska ha klart för sig att de rödgröna inte vunnit valet, snarare är det alliansen som förlorat. Skillnaden utgörs av Sverigedemokraternas tillväxt i väljarkåren. Nu ser det ut att bli ett regeringsunderlag mot mitten vilket rimligen betyder att våra frågor inte löper samma risk att hamna helt fel, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef.

Skräckscenariet hade varit en politisk majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Frågor som vinster i välfärden, rut-avdraget och förutsättningarna för bemanningsbranschen har varit valfrågor, men Ulf Lindberg ser inga omfattande hotbilder förutom i de frågor där de rödgröna har samma förslag som SD, som förslaget att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften vid anställning av ungdomar.

Almega är ingen partipolitisk organisation utan verkar på uppdrag av medlemmarna – i fallet Vänsterpartiet har man dock i den senaste valrörelsen varit tydlig med att partiet är tjänstesektorns största fiende.

– Vänsterpartiet har i princip varit ett enfrågaparti i den här valrörelsen med vinstförbudsdiskussionen. Men där fick man inget stöd från väljarna. Dessutom vill man ta bort Rut, förbjuda bemanningsbranschen och genomföra en lång rad försämringar på arbetsmarknadsområdet. Löfven har ju också gjort klart att de inte är aktuella i regeringen. Vilket inflytande de kommer ha över budgeten och under mandatperioden får vi se.

Hur kommer regeringsskiftet påverka tjänstesektorn?

– Överlag tror jag att vi inte kommer att se några större förändringar givet att den kommande mandatperioden ser ut att bli ganska skakig när den tillträdande regeringen får söka sig mot mitten för att förankra förslagen i många frågor. Det bäddar inte för några drastiska förändringsförslag.

Och vinstfrågan?

– Kvar finns den diffusa diskussionen om vinstbegränsningar som förts av både S och MP i den så kallade friskoleutredningen. Så det finns helt klart risk för ökade regleringar. Inte minst i kommuner och landsting.

Hur ser Almegas relationer ut med politiker i de rödgröna partierna efter åtta år av alliansstyre?

– Vi har mycket goda relationer med alla partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Vad det gäller V så står de för en företagarfientlig politik när det gäller tjänstesektorn. Hittills har vi varit väldigt avvaktande mot SD. Men i sakpolitiska frågor får vi naturligtvis ha kontakt eftersom de nu kommer att få ett större inflytande i politiken.

Integrationsfrågan är viktig för dem, hur är den viktig för Almega?

 – Vi är för en öppen flykting- och kompetensinvandring, precis det som blev valets knäckfråga. Vi har länge drivit frågan om att vi behöver en effektivare integration och tycker att det tar för lång tid innan människor kommer i arbete. Vi organiserar ju tjänstesektorn, där behovet av arbetskraft i serviceyrken och kvalificerade yrken är centralt. Sverige måste bli bättre att ta tillvara på den kompetensen och det är en fortsatt prioriterad fråga för Almega.