How to Make it in America

Många start-ups och små företag lockas av möjligheterna på en stor marknad som den som USA erbjuder. Ibland lyckas det. Men ofta stöter de på patrull och drömmar krasas. Oavsett goda eller dåliga erfarenheter så är det en lärdom att dela med sig av.

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – har pågått sedan i juli förra året. TTIP-förhandlingarna går nu in i en mer fördjupad fas och Kommerskollegium vill därför återigen be svenska företag/intresseorganisationer om hjälp genom att besvara mer specifika frågor om handelshinder vid handel med USA.

Kommerskollegium hoppas att ni har möjlighet att besvara de frågor som är relevanta för ert företag. Enkäten består av 18 frågor.

Vänligen skicka ditt svar senast den 12 oktober till: anna.folkesson@kommers.se eller genom att klicka på knappen skicka som finns i enkäten.

Har du frågor om enkäten får du gärna kontakta Anna Folkesson på Kommerskollegium.