Höj inte priset på de unga

Att höja prislappen för unga på arbetsmarknaden är fel väg att gå i ett läge när Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden. Nedsättningen av sociala avgifter borde vara här för att stanna om man värnar om Sveriges framtid.

I detta nu sitter företrädare för en trolig kommande regeringen och sliter med budgeten. Olika åtgärder ska prioriteras och ställas mot varandra. I valrörelsen framkom med önskvärd tydlighet att det troliga regeringsunderlaget kommer att prioritera åtgärder som minskar ungdomsarbetslösheten.

Samtidigt sitter runt om i Sverige ett stort antal företagare med budgetarbetet för 2015. Precis som en kommande regering så måste prioriteringar i verksamheten göras. Dessa företag sysselsätter 46 procent av alla anställa i Sverige – så många arbetar i den privata tjänstesektorn. Det är nästan varannan svensk. Många unga i Sverige går utan arbete – andelen unga som saknar arbete är högre i Sverige än i något annat nordiskt land. I november 2013 uppgick arbetslösheten i åldrarna 15-24 år till 24,1 procent i Sverige, enligt SCB. Vid samma tidpunkt var siffran 12,5 procent i Danmark och 19,6 procent i Finland.

Att så många unga i Sverige står utan jobb har flera förklaringar. I en internationell jämförelse har Sverige relativt höga ingångslöner. Höga ingångslöner i de branscher som sysselsätter många ungdomar innebär också höga trösklar in på arbetsmarknaden i Sverige för den som saknar erfarenhet och utbildning. De höga kostnaderna för att anställa unga utan yrkesutbildning leder till att dessa jobb blir färre. Bara fem procent av det totala antalet jobb på den svenska arbetsmarknaden är jobb som inte kräver någon särskild yrkesutbildning. I övriga EU räknas i snitt nio procent av jobben till denna kategori.

”Kostnaderna att anställa är helt avgörande och de sociala avgifterna är en tung börda att bära.”

Tjänstesektorn är Sveriges jobbmotor. Här skulle det kunna finnas betydligt flera chanser att få jobb för unga, antingen på heltid eller i mindre omfattning i kombination med studier. Men politiken aviserar redan nu att det blir allt kärvare för företagen att göra det möjligt. Kostnaderna att anställa är helt avgörande och de sociala avgifterna är en tung börda att bära. Ändå är det just där som de politiker som svenska folket röstat fram vill sätta in dödsstöten – att avskaffa sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

Siffror från Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät visar att mer än hälften av alla företag vill anställa personer med yrkeserfarenhet. Men är man ung saknar man ofta just yrkeserfarenhet.  Oavsett utbildningsnivå vill fler än 50 procent av arbetsgivarna som medverkar i enkäten att den de ska anställa har mellan 7 månaders och 5 års yrkeserfarenhet. Det säger sig självt att unga arbetslösa inte står längst fram i den kön.

Därför måste det bli enklare att anställa. Till det hör att sänka kostnaden för arbete. Varje utbetalad krona måste tjänas in för att verksamheten ska kunna fortleva. Det spelar ingen roll om det är ett bevakningsföretag, biograf, städfirma, konsultfirma eller bemanningsföretag, problemen är det samma. Att då driva en politik som innebär att kostnaden för att låta någon ta sig över tröskeln ökar är kontraproduktivt. Att ta bort reduktionen av sociala avgifter för ungdomar är precis en sådan åtgärd. Det kommer att påverka tjänsteföretagens möjlighet att behålla befintlig person och viljan att anställa.

Trösklarna att få ett arbete och därmed den önskade yrkeserfarenheten är höga. Den totala lönekostnaden för företag är en av dessa. Tröskeleffekten slår mot alla utbildningsnivåer och anställningsformer. Att anställa en medarbetare är för alla arbetsgivare ett risktagande och risken sätts i relation till den investering som företagen gör.

Om inte ungdomarna får något jobb hur ska kommunerna finansiera ökat försörjningsstöd eller hur ska staten finansiera ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder?

Svaret är enkelt – det går inte ihop. Det finns bara ett alternativ, låt bli nedsättningen av sociala avgifter. Det kommer att skapa fler jobb som gör det möjligt för ungdomar att få en ingång i arbetslivet.