Färre tjänste­företag räknar med ökad efterfrågan

Idag presenterar Almega sin tjänsteindikator för tredje kvartalet 2014. Den pekar på att tjänsteproduktionen kommer att öka marginellt under tredje kvartalet i år jämfört med föregående kvartal.

 

tjansteindikatorn-q3-2014

Tillväxttakten låg under andra kvartalet på 2,9 procent. För tredje kvartalet pekar alltså indikatorn på en lite högre takt än så. Däremot talar flera indikatorer för att tillväxttakten för den privata tjänstesektorn kommer att mattas av mot slutet av året. Framförallt så är det färre tjänsteföretag som räknar med ökad efterfrågan i slutet av året.

Rapporten visar också att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under tredje kvartalet i år. Utvecklingen varierar dock stort mellan olika branscher. De som är riktade mot hushållens konsumtion står för större delen av hela uppgången för sysselsättningen, medan branscherna som levererar företagstjänster har upphört att bidra starkt till ökad sysselsättningen. Detta är anmärkningsvärt eftersom det är denna grupp av branscher inom tjänstesektorn som tidigare bidragit starkast till sysselsättningsökningen.

Prisökningstakten förväntas mattas av under tredje kvartalet, dels på grund av det försämrade efterfrågaläget, men också beroende på en ökad internationell konkurrens som pressar ner prisutvecklingen för tjänsteföretagen i Sverige.

Läs hela gärna hela rapporten, samt se videokommentarer från mig och Almegas chefekonom Lena Hagman.