Etablera ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation

Dagens satsningar på forskning och innovation resulterar i att kunskap trycks ned stuprör fördelade efter branscher. Det sker ofta med utgångspunkt i ett starkt teknikdriv. Skälet är historiskt.

Teknik, och inte minst digitaliseringen, är självklart möjliggörande, men det driver sällan affärer och innovationer. Det gör istället tjänsterna, ibland kopplade till teknik, ibland för sig själva. Idag är det tjänsterna som skapar värde, genom en lösning som kunden vill betala för.  För ett konkurrenskraftigt näringsliv och fortsatt jobbskapande tjänstesektor måste vi därför stärka förmågan till tjänsteinnovation. Att etablera ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation innebär en tvärvetenskaplig mobilisering, där kompetenser från olika vetenskapsområden korsas.

Läs mer om innehåll i SIP Tjänsteinnovation