Bryt utanförskapet

En av de stora utmaningarna som vi står inför är att bryta utanförskapet för alla dem som står utanför arbetsmarknaden. Det gäller inte minst för alla dem som har någon form av funktionsnedsättning. Vi glömmer ofta att, även om en person har en funktionsnedsättning, så kan det finnas en arbetsförmåga. Det gäller att se personen och inte funktionsnedsättningen.

Många av Almegas medlemsföretag arbetar med att underlätta för funktionsnedsatta att komma i arbete, dels genom att ge stöd men också genom att faktiskt erbjuda en anställning. Samhället har möjlighet att ge ekonomiskt stöd i olika former, men att lyckas med att få fler i arbete uppnår vi inte förrän attityderna förändras eller kunskapen ökar.

Därför är det intressant att det finns en ”Visa vägen”-utmärkelse som kan vara just det, en ögonöppnare för att en funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder i arbetslivet.

Nu är det dags att nominera den som du uppfattar var en hjälte inom detta område. Sista nomineringsdagen är den 30 september och utmärkelsen kommer att tillkännages den 19 november i Stockholm.

Jag skulle bli stolt om det var ett av Almegas medlemsföretag som vann utmärkelsen.