Bra tillfälle att se över arbetsförmedlingens roll

En utredning om arbetsförmedlingen pågår, men det vore välkommet med en skrivning om möjligheter för nya aktörer redan i den kommande regeringsförklaringen.

I dag kom ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska intervjua 14 000 arbetsgivare, såväl företag som offentliga. Intervjuerna ska ligga till grund för en analys av utsikterna för 2015 och 2016. ”Intervjuerna handlar bland annat om arbetsgivarnas bedömning av efterfrågan på varor och tjänster, antal anställda nu och behovet av nyrekryteringar, arbetskraftsbrist, bristyrken och om löneutveckling”. Allt enligt pressmeddelandet.

Det är bra, men frågan är om dessa intervjuer kommer att stärka företagens förtroende för arbetsförmedlingen? Eller är det så att dessa intervjuer endast kan ligga till grund för analysen? Att det behövs en förbättring av matchningen på arbetsmarknaden, det verkar alla partier vara överens om i valrörelsen, men det är dåligt med förslag hur.

Kanske för att den enkla lösningen är att öppna upp för fler aktörer att få möjlighet att sköta arbetsförmedlingens uppgifter. Inte som nu – bara för dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Det pågår en utredning som ser över arbetsförmedlingen, vilken förväntas bli klar 2016, men jag skulle vilja ha en tydlig skrivning om detta redan i en kommande regeringsförklaring. Det behövs för företagens, jobbens och välfärdens skull.