Är EU din hemmamarknad?

Det kan det bli, när EU-kommissionen vänder sig till tjänsteföretagen för att skapa den marknad de behöver.

Rätten att köpa och sälja tjänster över gränser är en grundfrihet inom EU, inskrivet i fördraget redan 1957. Tjänstedirektivet, kom till för att förstärka denna rätt och har funnits i fem år. Medlemsländerna har haft god tid att uppfylla direktivet. Men så kom det en finanskris med medföljande protektionism emellan. Intresset för en gemensam marknad stannade vid läpparnas bekännelse i en tid när den egentligen behövs som bäst.

EU-kommissionen försöker nu sätta blåslampa på medlemsländerna genom att vända sig till företagen som skulle ha nytta av direktivet. Fungerar handeln med tjänster inom EU? Köper ni tjänster över nationsgränserna? Eller inte? Och i så fall varför? Det är några av de frågor EU-kommissionen går ut med i en enkät till tjänsteföretagen. EU-kommissionen hoppas få ett stort gensvar och helst konkreta exempel på i vilka medlemsländer och på vilket sätt hinder fortfarande kvarstår och bromsar företagens utvecklingsmöjligheter.

Om du har ett företag baserat i Europa som säljer eller köper tjänster ska du känna dig träffad att snarast svara på enkäten.

I samband med detta ordnar EU-kommissionen 16 olika seminarier för tjänsteföretag runt om i Europa. Tjänsteföretag verksamma från Sverige är främst välkomna till Vilnius den 9 oktober för att diskutera den inre marknaden för tjänster, om man inte har ett särskilt intresse för ett av de andra forumen, där några har tema digital inre marknad, yrkeskvalifikationer eller så kallad crowdfunding.

Syftet med dessa två initiativ är att förstå vad företagen behöver för att effektivt kunna erbjuda eller köpa tjänster inom EU. EU-kommissionen ansvarar för att se till att EU:s direktiv implementeras av medlemsländerna och detta är ett sätt att ställa frågan till dem som direktivet var ägnat för. Så att tjänsteföretag i Europa ska kunna svara ja på frågan ”Är EU din hemmamarknad?”.