Framtidspartiet tycks drömma om det förflutna

Socialdemokraterna gick in i denna valrörelse med devisen ”framtidspartiet”. Man ville blicka in i framtiden, prata ”om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt”, för att citera direkt från valmanifestet. Med det i åtanke kan man tro att Löfven känner till utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och har för avsikt att driva den framåt. Så verkar inte vara fallet

Löfven verkade i det närmaste helt ovetande om utvecklingen när han igår avslöjade att framtidspartiet vill tillsätta en industrikansler. För jobbens och tillväxtens skull.

Att storsatsa på industrin känns förlegat i sig – att dessutom tala om en industrikansler får en att tro att Löfven dagdrömmer om industrins glansdagar.

För i det verkliga Sverige har industrisamhället blivit ett tjänstesamhälle. Tre av fyra svenskar jobbar idag i tjänstesektorn. De privata tjänsteföretagen står för mer än hälften av Sveriges BNP. Dessutom har även tjänsteinnehållet blivit allt viktigare för industrin.

Om vi ska uppnå en hållbar utveckling och tillväxt så byggs inte våra rikedomar på naturresurser och utsläpp – de byggs istället på ett större tjänsteutbud och fler arbetade timmar. Det är vad ett framtidsparti värdigt namnet borde eftersträva.