En liten seger för kompetens­invandringen

Socialdemokraterna och LO:s svängning om arbetsmarknadsprövningen är en liten seger för Almegas arbete med att lyfta hur viktig kompetensinvandringen är för Sverige. Nu medverkar vi gärna i en konstruktiv dialog kring goda villkor för utländsk arbetskraft. Handläggningstider bör bland annat kortas.

Denna vecka har det blivit tydligt, först via kommentarer till Sveriges Radio Rödgrön splittring i synen på arbetskraftsinvandring | 25/8, 2014[/fotnot] och nu senast till Svenska Dagbladet LO och S närmar sig MP | 28/8, 2014[/fotnot], att Socialdemokraterna inte tänker återinföra den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen vid ett eventuellt maktskifte. Även Miljöpartiet är emot, det var ju de och Alliansen som skrotade den gamla modellen.

Företagen är bäst på att bedöma behov och kompetensbrister, det känns bra att detta nu erkänns av en bred och blocköverskridande majoritet. Till viss förtret för LO som tidigare velat ha en återgång till tidigare regler, men även de verkar nu ha accepterat det nya synsättet.

Därmed inte sagt att manegen är helt krattad för en smidig kompetensinvandring. Vissa hinder återstår att riva, vissa finns fortfarande kvar på S och LO:s agenda.

Arbetsgivare som vill ta hit kvalificerad arbetskraft från icke EU-länder möter betydande byråkrati kring handläggning av ansökningar. Våra medlemsföretag i den kunskapsintensiva tjänstesektorn säger att det kan vara krångligt och segt att få personnummer åt dessa arbetstagare från Skatteverket. Det försvårar utbetalning av löner.

En del multinationella företag erbjuder istället trainees och andra anställda som är tillfälligt i Sverige möjligheten att få sina löner utbetalda i hemlandet. Men då blir det istället krångel med att få villkoren godkända av facket, som idag granskar alla villkor i alla ansökningar om arbetstillstånd. Detta bidrar till långa handläggningstider.

Ett tredje hinder är att få utländska kvalifikationer bedömda och godkända av Socialstyrelsen för legitimationsyrken inom vård och omsorg.

Utöver dessa knepigheter står nu fortfarande S och LO fast vid sitt förslag om att göra villkoren juridiskt bindande i företagens arbetserbjudanden till de utländska arbetstagarna. LO vill själva kunna dra företag inför domstol med hot om straff och sanktioner. De är inte nöjda med att sådana möjligheter redan finns och tydligen heller inte Migrationsverkets efterkontroller.

Samtidigt har de inte lyckats föra i bevis att dagens regler, som trädde i kraft i år, är otillräckliga. De ställer därmed långtgående krav utan att ha gjort hemläxan ordentligt. I höstas gjorde Svenskt Näringsliv en undersökning som visade på få fall av fusk, och det var före den senaste regelskärpningen.

Ett grundproblem i sammanhanget är den svårhanterliga kombinationen av bindande villkor och långa handläggningstider, osäkert utbud av bär i skogar etc. Med detta sagt vill vi även skicka med att Almega gärna är med och för en konstruktiv dialog kring goda villkor för utländsk arbetskraft.