Därför är det lika viktigt att isolera V som SD

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har sagt att han vill förbjuda vinst i välfärden och att de privata alternativ som finns i dag ska försvinna. Partiet drivs av ideologisk populism likt Sverigedemokraterna, skriver Almegas vd Jonas Milton och dess näringspolitiska chef Ulf Lindberg.

Trots att tre av fyra i Sverige arbetar i tjänstesektorn vill Vänsterpartiet dra undan fötterna för den sektor som står för mer än hälften av landets BNP. På punkt efter punkt går Jonas Sjöstedt till val som det största hotet mot den svenska jobbmotorn. Det kan inte ses som annat än en krigsförklaring och partiet drivs av ideologisk populism likt Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet vill i ett svep radera uppemot 300.000 jobb i den privata tjänstesektorn. Driftsformer ska regleras, verksamheter förbjudas och framgångsrika reformer tas tillbaka. Som branschföreträdare för de svenska tjänsteföretagen är flera av Vänsterpartiets förslag alarmerande.

För det är bland annat den privata vård och omsorg som tillhandahålls av 160.000 svenskar som Vänsterpartiet i praktiken vill stänga igen. Över 11.000 privata vård- och omsorgsföretag, däribland närmare 500 privata vårdcentraler.

Även friskolorna är måltavla för Vänsterpartiet. Friskolor och fristående förskolor med 56.000 anställda. Förskollärare, specialpedagoger, idrottslärare, sjuksköterskor och vaktmästare. De är inte välkomna i Sjöstedts värld.

Skattereduktionen på hushållsnära tjänster vill Vänsterpartiet inte heller veta av. Trots att den enligt Skatteverket har skapat en helt ny bransch. I dagsläget sysselsätter branschen 17.000 personer. För fler än 7.000 av dessa väntar återigen arbetslöshet.

Men inte bara denna bransch ska försvinna. Bemanningsföretagen sysselsätter i dag 70.000 svenskar – en bransch Vänsterpartiet vill förbjuda. Detta trots att det är just här många unga får sina första jobb. I stället för en fot på arbetsmarknaden ska de unga lämnas med båda utanför.

Tre av fyra svenskar arbetar i tjänstesektorn, och den siffran ökar hela tiden. Sådan är utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden – vi går från järnkraft till hjärnkraft. Tjänster har tagit klivet förbi varor, och de varor som säljs kompletteras allt som oftast av ett tjänsteutbud.

Den privata delen av tjänstesektorn står i dag för 46 procent av de svenska jobben. Tjänsterna vi producerar utgör mer än hälften av Sveriges BNP.

Den privata tjänstesektorn utbildar, omvårdar, städar, uppfinner och undersöker. Vi bygger den grund som Sverige står på – samtidigt som vi underhåller och utvecklar den.

Så ser verkligheten ut. En verklighet som Jonas Sjöstedt tycks omedveten om.

Och inte nog med det. I tjänstesektorn ingår också de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. De företag som just nu utvecklar nästa generations tv-spel och programmerar världens bästa mjukvara. De konkurrerar på en global marknad om den handfull personer som utgör den absoluta spetskompetensen på sina respektive områden.

Men det struntar Vänsterpartiet i och vill försvåra för den kompetensinvandring som arbetskraftsinvandringsreformen har gjort möjlig.

I Jonas Sjöstedts värld styr en ideologisk populism som påminner om en tid där besluten fattas över medborgares huvuden med skygglappar mot den omvärld som är här och nu. Ideologiskt präglade luftslott utan verklighetsförankring längst ut på vänsterkanten som i metod påminner om den världsfrånvända politik som bedrivs på den andra ytterkanten – av Sverigedemokraterna.

Här leder en politik som genomsyras av rädslan för människor från andra länder till protektionism och stängda gränser. Även SD vägrar inse verkligheten. 70 procent av sysselsättningsökningen 2006–2013 består av utrikes födda. Stängda gränser skulle innebära ett hårt slag mot den växande tjänstesektorn.

För hundratusentals medarbetare i den privata tjänstesektorn kommer framtiden att avgöras av vilket inflytande Vänsterpartiets politik får efter valet. Det är dessa människors framtid Jonas Sjöstedt vill offra.

För svensk ekonomi kan framtiden komma att avgöras av politikens ytterligheter. Av ideologisk populism – inte verklighet.

Jonas Milton, vd, Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Publicerad i Dagens Industri, den 25 augusti 2014