A-kassan i valrörelsen so far

Det är intressant att se hur a-kassan hanteras i valrörelsen. Alla partier har en åsikt eller har haft under den gångna mandatperioden. Så har även vi på Almega.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en viktig del för att underlätta den nödvändiga omställningen av näringslivet som säkerligen kommer att bli en följd av inte minst den globala konkurrensen. Branscher kommer att försvinna eller reduceras medan andra branscher kommer att skapas och växa.

Många av valutspelen har gällt nivån i a-kassa. Krav reses på höjningar, i topp ligger Sverigedemokraterna med en mycket hög höjning till 1200 kronor.
Almega har också uttalat sig för en höjning av a-kassan till en nivå som motsvarar sjukpenningen och att ersättningsnivån precis som i sjukförsäkringen ska indexeras. Men det går inte bara att höja ersättningsnivån. Det måste följas av tydligare krav på den som omfattas av försäkringen och aktiva åtgärder i ett tidigt skede av arbetslösheten, för att underlätta återgången i arbete. Här kan andra aktörer än Arbetsförmedlingen fylla en viktig roll.

I dagens partiledarintervju i P1 fick Björklund frågor om a-kassan. Björklund kopplade ihop en höjning av taket med liberalare arbetsrätt. Det är en intressant koppling. Vi vet att dagens arbetsrätt försvårar många nödvändiga omställningar. Björklund menade också att A-kassan borde vara obligatorisk och jämförde med sjukförsäkringen. Det är helt rätt tänkt och det var också intressant att Björklund var beredd att diskutera kvalifikationsreglerna.

I januari ska den parlamentariska socialförsäkringsutredningen vara klar. Det blir en intensiv höst för att få alla delar på plats.