Varning för murar kring den svenska arbetsmarknaden

Tänk om politiker från andra kommuner inte fick komma till Almedalen för att det redan finns lokala kollegor på plats. Eller om journalister från riksmedia inte fick jobba på Gotland under Almedalsveckan eftersom det redan finns bosatta journalister som kan göra deras jobb. Ett tankeexperiment inte allt för långt bort från verkligheten om LO får som de vill och arbetsmarknadsprövning återinförs.

I dagarna skickade Almega ut ett femtiotal brev till journalister, kommunikatörer och opinionsbildare – ett fiktivt avslag från ”Facket” där deras ansökan om tillstånd att arbeta på Gotland under Almedalsveckan nekas. Detta eftersom det redan finns arbetslösa på Gotland som kan utföra deras arbete. Lokala jobbtillfällen bör därför i första hand gå till dessa personer, heter det i avslaget.

Tycker du detta verkar konstigt? Kanske till och med overkligt?

Det tycker vi också.

Men för människor som vill komma till Sverige och arbeta är detta en situation som kan bli högst verklig.

LO vill försvåra arbetskraftsinvandring genom att återinföra arbetsmarknadsprövning. Det innebär att arbetssökande från länder utanför EU kan nekas arbetstillstånd om det finns arbetslösa i Sverige med erfarenhet eller utbildning som gör dem formellt behöriga att söka den aktuella tjänsten.

Debatten om arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning handlat om att oseriösa arbetsgivare utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO brukar hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar. Man lyfter gärna upp enskilda exempel om utnyttjade bärplockare, men färsk statistik från Migrationsverket som presenteras i Almegas rapport Kompetensinvandring – så hotar motståndet svensk ekonomi visar att omräknat till antal årsarbeten är dataspecialisters insatser på svensk arbetsmarknad nästan tre gånger så stor som de bärplockare som ofta får ge luft till LO:s argumentation för stängda gränser.

Knackar man på hos det svenska it-företaget Tacton är 25 procent av de anställda invandrad kompetens från länder som Turkiet, Indien, Pakistan, Kina, japan, USA, Korea och Egypten.

Inget av detta hade varit möjligt utan den arbetskraftsreform som alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet införde för fem år sedan som tillåter arbetskraft utanför EU att söka sig hit.  I det gamla systemet var det Arbetsförmedlingen och facket som avgjorde om man skulle få tillstånd att anställa någon från tredje land i Sverige – i praktiken betydde det att facket satte stopp för all arbetskraftsinvandring. Hit vill alltså LO tillbaka igen. 

Det oroar alla oss som tror på fri rörlighet, alla vi som inser att Sverige behöver kompetensinvandring.

Tobias Billström, migrationsminister (M)

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Publicerades i Gotlands Allehandas pappersupplaga 4 juli 2014.