Kreativitet avgörande för tillväxt

På torsdagseftermiddagen var jag med på ett seminarium som handlade om kreativitet som tillväxtmotor. På seminariet diskuterades olika aspekter av kreativitet och varför det är så viktigt för svensk ekonomi.

Deltog gjorde förutom jag och Almegas VD Jonas Milton (bilden), även Linus Blomberg (grundare och kreativ chef Avalance studios), Viveca Sten (författare), Johan Wester (grundare av Anagram och känd från Hipphipp), Ida Sjöstedt (modedesigner) och Lotta Mårdlind (AD Garbergs). Moderator var Per Schlingmann (bilden).

Bland annat så betonades att kreativitet är viktigt för alla företags utveckling men i synnerhet för tjänsteföretag, tjänsteföretag bygger på hjärnkraft och inte järnkraft. Men industri och tjänsteföretag blir alltmer sammanlänkade och ofta köper industriföretag in utveckling och kreativ problemlösning ifrån externa konsulter inom tjänstebranschen. Att mixa kompetenser är nyckeln. Kreativitet och innovationsförmåga har varit en avgörande faktor för utvecklingen av näringslivet i Sverige. I de kreativa näringarna finns stor potential till värdeskapande och därför har dessa branscher stor betydelse för svensk tillväxt. Tillväxten spiller dessutom över på andra angränsande branscher och gynnar utvecklingen även för dem.

Bland annat så framhölls att Sverige måste tro på den kreativa kraften och göra den mer affärsmässig. Paneldeltagarna menade att skatter och byråkrati hindrar företagandet i Sverige och gör det svårt för många små kreativa enmansföretag att våga ta steget att anställa.

Lite självkritik mot branschen i sig självt framkom också där man menade att kommersialisering av kreativitet inte längre kan ses som något fult.

Per Schlingmann, som modererade seminariet, lyfte fram resultatet av Global Creativity Index. Enligt den rankas Sverige som ett av världens mest kreativa länder. Men i den starka globala konkurrens som råder halkar man snabbt efter och därför är det av största vikt att fortsätta utveckla Sverige vidare som ett kreativt land. Så att de kreativa näringarna kan växa ännu mer och bidra till att hela Sveriges ekonomi växer.