Globala värdekedjor

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade globala värdekedjor.

De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl tillväxt som sysselsättning i olika länder. Specialiseringen av produktionen i olika länder påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden och bidrar till en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde för Sverige och andra OECD-länder.

I denna rapport besvaras frågorna:
Vad är globala värdekedjor?
Hur påverkas exportmåtten?
Vilken betydelse har tjänsteexporten?
Vilka konsekvenser får ökat importinnehåll?
Är svensk export konkurrenskraftig?
Hur främjar vi de globala värdekedjorna?