Från svart till vitt

Idag anordnade moderaterna ett seminarium för att lyfta de svarta jobb som blivit vita tack vare HUS-avdragen. I panelen stod bland andra Susanne Moffat från HomeMaid och Björn Hellman från Målaremästarna.

Innan rut-avdraget infördes anställde hemservicebranschen bara några hundra personer. ”Idag finns det 12 000 företag med 17 000 anställda” berättade Susanne Moffat, som också tillkännagav att 3 av 4 nyanställda på HomeMaid kommer ur arbetslöshet och utanförskap.

Björn Hellman talade om vikten av HUS-avdragen för att göra svarta jobb vita. Innan rot-avdraget fick målare noll till en procent av sina intäkter från privata konsumenter. ”Den enda anledningen till att privatpersoner begärde offerter från vita målare var för att veta hur mycket som var rimligt att betala för det svarta köpet”. Hellman fortsatte sedan med att berätta hur noll till en procent intäkter från privata kunder nu har blivit 25–30 procent – en ökning som innebär att det idag skapats 2000 nya tjänster bara för målare.

Att rut och rot haft stor betydelse för jobbskapande, att lyfta människor ur utanförskap och att skapa intäkter i statskassan är ett faktum. Vad som däremot är oklart är hur framtiden ser ut för rut-företagen och de 17 000 anställda inom branschen.

Att Socialdemokraterna vill behålla rot är inte konstigt. Som Hellman intygade har svart arbete blivit vitt och en mängd nya arbetstillfällen har kommit samhället till gagn. Men varför Socialdemokraterna då går till val på att halvera rut-avdraget framstår som ett mysterium. Moffat gav klara besked om vad som kommer att hända vid en halvering av rut-avdraget: ”Vi kommer att tappa uppemot hälften av våra kunder – och vi kommer att säga upp många anställda”.

”De som i störst utsträckning köper tjänsterna, och de som i störst utsträckning är oroliga för vad som kommer hända, är pensionärerna” klargör Susanne Moffat och berättar att den andra stora gruppen rut-konsumenter efter pensionärerna är barnfamiljer där båda föräldrar arbetar heltid.

Hellman avslutade seminariet med en tydlig uppmaning: ”Antingen så röstar man i september för att behålla en vit sektor, eller så röstar man för att få tillbaka en svart”.