Dags att reformera vårt konfliktsystem

Almega ordnade häromdagen ett mycket välbesökt seminarium som handlade om vårt konfliktsystem. Vi ställde oss frågan om vårt konfliktsystem hotar den svenska modellen. Detta inte minst mot bakgrund av den mycket besvärliga tågkonflikten.

På arbetsgivarsidan har vi under mycket lång tid klagat på att vårt konfliktsystem är otidsenligt. Nuvarande regelverk hämtar faktiskt sitt innehåll från 70 år tillbaka i tiden.

Vår kritik går ut på att facket med mycket små insatser kan vålla mycket stor skada. Vi anser att det behövs en proportionalitetsprincip. Vi menar också att dagens regelverk om sympatiåtgärder är alldeles för frikostigt.

Fackets invändning i denna debatt liksom i tidigare debatter går ut på att vi har väldigt få konflikter i Sverige och att nuvarande regelverk fungerar alldeles utmärkt.

Eftersom obalansen är så stor idag innebär bara hotet om en konflikt ett betydande förhandlingsunderläge. Detta leder i sin tur till mindre bra avtal. Detta är en viktig förklaring till att vi ofta tecknar för dyra löneavtal. Antalet konfliktdagar är alltså ingen bra värdemätare på hur konfliktsystemet fungerar.

Det är dags att reformera vårt konfliktsystem. Ingen tjänar i längden på den obalans vi har idag. Jag är övertygad om att våra fackliga motparter inser detta. Om inte vi parter kan lösa frågan måste lagstiftaren gripa in.