Svart på vitt: Svenskarna vill behålla rut-avdraget

Glädjande men föga förvånade nyheter i SVT idag – mer än hälften av svenskarna vill behålla rut-avdraget i sin nuvarande form visar en ny SIFO-undersökning som SVT beställt. Ändå går Socialdemokraterna till val på att halvera avdraget.

Även om Socialdemokraterna har svårt att redovisa en bra motivering till varför man vill halvera rut men behålla rot lyser de egentliga åsikterna stundom igenom. Det är den gamla pigdebatten all over again. Och man behöver inte leta särskilt länge för att få det svart på vitt – i en motion skriver Socialdemokraterna ”rut-tjänster behövs för överklassens lust efter billig arbetskraft. Den som har många och stora bostäder behöver billig städpersonal (som bland annat sköter matsilvret)”.

Säg det till Greta Hökby, som SVT intervjuat om hennes rut-konsumtion. Som pensionär, berättar Greta, att städhjälpen är nödvändig för att hon ska ha möjlighet att bo kvar i sin lägenhet i Tullinge, söder om Stockholm.

Förutfattade meningar och okunskap går hand i hand. När Socialdemokraterna ser avdrag för hushållsnära tjänster som ett överklassens tjänstefolk-avdrag blundar de för att den största gruppen av rut-avdragets 500 000 nyttjare – precis som Greta – är kvinnor 65+.

Effekten av Socialdemokraternas tänkta politik är solklar. Hemservicebranschen, som sedan 2006 ständigt växer, har tagit människor ur utanförskap och in i den samhälleliga gemenskapen det innebär att arbeta vitt. De 16 000 personer som idag arbetar i denna bransch är de som drabbas. Efterfrågan på företagens tjänster minskar – vita jobb blir åter svarta, trygghet blir åter utanförskap. Nyanställda blir nyuppsagda och heltidstjänster reduceras till deltidstjänster.

Detta är effekten av Socialdemokraternas politik – att slå undan benen för en bransch där en stor del av företagen startats och drivs av utrikesfödda kvinnor.

Återstår att se vad som händer vid ett maktskifte och eventuella regeringsförhandlingar. Medan Socialdemokraterna vill halvera rut har Miljöpartiet istället för avsikt att utöka avdraget. För att göra ett potentiellt rödgrönt samarbete än svårare har Vänsterpartiet och FI valt en tredje väg: slopa rut helt och hållet.

Men medan politikerna käbblar har i alla fall svenska folket sagt sitt. Svart på vitt.