Seko trappar upp strejken för tredje gången

Fackförbundet Seko väljer nu att för tredje gången varsla om upptrappning av tågstrejken. Sekos nya strejkhot riktar sig mot godstrafiken och innebär bland annat att allt gods på järnväg till o från industrin i Göteborg samt hälften av containertrafiken till och från Göteborgs hamn riskerar att stanna.

Fackförbundet Seko väljer nu att för tredje gången varsla om upptrappning av tågstrejken. Sekos nya strejkhot riktar sig mot godstrafiken och innebär bland annat att allt gods på järnväg till o från industrin i Göteborg samt hälften av containertrafiken till och från Göteborgs hamn riskerar att stanna.

Genom Sekos upptrappning av strejken dras godstrafiken in i tågstrejken. Det drabbar parter som inte är en del av den ursprungliga konflikten. Skandinaviens största hamn drabbas hårt såväl som näringslivets transporter i Göteborg och hela västra Sverige.

– Genom Sekos varsel kan det bli så att fler transporter utförs med lastbil istället för tåg. I slutändan drabbar det Sekos medlemmar inom godstrafiken. Blir det färre tågtransporter blir det också färre arbetstillfällen, säger Beata Hammarskiöld.

Arbetsgivarna anser att det är kontraproduktivt av Seko att varsla om upptrappning av strejken under pågående medlingsförhandlingar.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Seko än en gång väljer att trappa upp strejken mitt underpågående medlingsförhandlingar. Det rimliga hade varit att ge förhandlingarna en chans, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.