Orimligt av SEKO

SEKOs strejkvarsel utlöstes nu i natt och ett stort antal människor drabbas av denna konflikt på Veolia-Öresundstågen. Arbetstidsbestämmelserna hos Öresundstågen är så stelbenta att man inte kan erbjuda så många heltidsanställningar som företaget skulle vilja.

Och samma intresse har SEKO. SEKO vill också att antalet heltidare skall öka. Så om SEKO medverkar till några mindre justeringar borde problemen vara lösta. Men bilden kompliceras högst väsentligt genom att SEKO kräver att själva få bestämma i frågan om företagen skall få använda sig av deltidare och visstidare.

SEKO för också fram att upphandlingarna av trafik leder till att företagen ”dumpar” de anställdas villkor. Det är faktiskt tvärtom. En lokal SEKO-klubb i Stockholm beskriver på sin hemsida hur man vid varje entrepenörsbyte lyckats få upp lönenivåerna. 1999 var lönen för en lokförare med två år i tjänst 19090 i månaden. Sedan dess har två andra entreprenörer kört trafiken och motsvarande lön är idag 35675 i månaden. En ökning med 87 procent. Löneutvecklingen för en grundskolelärare under motsvarande tid har varit 36 procent. På Öresundstågen ligger grundlönen för en lokförare med två års anställning på 35200.

Till detta kan alltså läggas att de stelbenta arbetstidsbestämmelserna gör att det inte går att arbeta mer än ca 75 procent av en heltid utan att bryta mot reglerna. Alltså-många jobbar i snitt 28 timmar i veckan och har heltidslön. Det är inte rimligt.