Kärleksaffären mellan S och LO fortsätter

Igår lämnade representanter för S och LO förslag för hur yrkesutbildningar på gymnasienivå ska stärkas för att på så sätt förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslösheten. Artikeln innehåller nio förslag, varav de flesta är bra.

Men ett förslag, det om etableringsrätt, skulle skapa stora problem för många av Almegas medlemsföretag.

För en tid sedan fick vi ett utspel om ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden (översättning: stoppa arbetskraftsinvandringen), häromdagen kom ett som innehöll en punkt om ordning och reda i skolan (översättning: stoppa friskolorna).

Retoriskt sett är det ett skickligt grepp, för att inge en känsla av ledarskap och ansvar samt för att skapa en ”vi och de”- känsla. Känslan av att det finns yttre fiender, att välfärden är hotad etc. Om denna retorik kommer omsättas i politik återstår att se, men i så fall kan Sveriges ungdomar och arbetsgivare vänta sig kraftigt minskad handlingsfrihet efter valet. Färre skolor att välja på, färre rekryteringsalternativ. Tvångströja på.

Bortom retoriken innehöll utspelets 9 punkter en rad bra förslag. Jag kommenterar dem kort här var för sig.

  1. Låt branscherna forma yrkesprogrammen. Ett bra förslag, idag styrs utformingen via en lång politisk omväg vilket skapar tröghet och onödig osäkerhet.
  2. Ge alla elever den praktik de har rätt till. Delar denna grundtanke men tyvärr kommer man inte med något nytt tänk här.
  3. Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet. Jag tycker att elever på yrkesprogram ska ha samma möjlighet att konkurrera om meriter för att studera vidare, förutsatt att det är ett individuellt val och att man är beredd att det kan kosta lite extra ansträngning (utökade studier). LO och S verkar tänka att det ska vara samma kurser för alla. Man får inte glömma att alla inte kan eller vill plugga vidare.
  4. Permanenta Yrkesvux. Ja!
  5. Yrkeshögskolan får ett nytt långsiktigt uppdrag. Ja! Komplettering av nuvarande uppdrag behövs.
  6. Bättre matchning kräver bättre validering. Ja.
  7. Ordning och reda i utbildningssystemet. Här har vi den retoriska figuren som tyvärr riskerar slå mot mångfald, innovation och valmöjligheter. Nej tack.
  8. Utbilda fler yrkeslärare. Ja, stor brist råder.
  9. Stärk studie- och yrkesvägledningen. Ja, och uppgradera framförallt yrkesvägledningen.