De kunde halvera hyran

Standarden på förskolan är jämförbar med vilken modern villa som helst. Trots investeringarna har Kids2Home lyckats få hälften så hög hyra som när kommunen står som byggherre.

En läcker stenbyggnad i sten med putsad fasad och gjuten bottenplatta med golvvärme. Lägg därtill parkettgolv i hemvisterna samt klinkergolv i kapprum och våtutrymmen.

Standarden på Lindbackens fristående förskola i Uppsala är jämförbar med vilken modern villa som helst.

Bakom satsningen står Kids2Home, som trots investeringarna lyckades generera en hyra på 20 000 kronor per barn och år. Detta att jämföra med en hyra på drygt 40 000 kronor per barn och år när kommunen står som byggherre, allt enligt en färsk rapport från revisions- och konsultföretaget PWC.

– Grejen är den att vi inte har byggt speciellt billigt, men vi har hållit fastställd budget. Nyckeln är bra förarbete, transparant dialog med oss som är brukare och med byggfirma och byggherre, samt en fastställd budget från början. Inga ändringar får ske efter det att projektet startat, det är då det blir dyrt, säger Per Uppman, vd för Kids2Home.

Han grundade det privatägda företaget efter att ha drabbats av insikten att det faktiskt går att förnya förskolan med ett helt nytt koncept, samtidigt som många kommuner hade stort behov av nya förskoleplatser.

– Vi ville vara en motpol till de kooperativ som finns där föräldrar skulle hjälpa till att städa och sådant. Istället ville vi följa med trenden med RUT-tjänster och annat, som istället frigör tid åt familjer. Vi tyckte att det var bakvänt att många hade städhjälp till hemmen men var tvungna att åka till skolan och städa. Förskolan är ju en skolform om föräldrarna kommer till två gånger om dagen, och då ville vi försöka hjälpa dem att spara tid och underlätta livet för dem. Vår vision är att ”skapa lyckligare småbarnsföräldrar” och då måste man göra mer än bara ha hand om deras barn, säger Per Uppman.

Företagets byggprojekt i Uppsala är lyckat i flera avseenden. Rapporten från PWC visar att mellanskillnaden i hyreskostnad mellan Almunge förskola och Kids2Homes nya förskola beräknas motsvara cirka fyra personal.

– Vi är hyresgäst och inte byggherre eller fastighetsägare, men måste ändå vara lika mycket inblandad i upphandlingen. Allt hamnar på vår hyra i slutändan. Så vi var med och ritade och ”specade” underlagen till anbuden, och i byggmöten och budgetuppföljningar under hela byggprocessen, berättar Per Uppman.

Fanns det någon tidpunkt då det kom oförutsedda situationer som hade kunnat göra projektet dyrare?

– Nej, inte efter att projekteringen var klar. All tid som läggs ner på förarbetet får man tillbaka senare.

Vilka är de vanligaste fallgroparna i ett sådant här projekt, och hur undviker man dem?

– Att man bygger först och kollar sen vad man ska ha för hyra. För många personer som ska tycka till, framför allt efter projektet startat. Ju fler kockar…

Har du någon uppfattning om varför det inte gick så bra för kommunen i det här fallet?

– Det handlar egentligen om personligt ansvar och engagemang. Vi riskerar våra privata pengar och har mindre antal personer som ska tycka saker när byggprocessen startat.

Om man vill förbättra och få en kostnadseffektiv och ändamålsenlig planerings- och upphandlingsprocess i kommunen, vad bör man då tänka på?

– Men tanke på hur mycket kommuner bygger och renoverar, borde de vara Sveriges främsta proffs i ämnet. De förlitar sig för mycket på konsulter som lever på timdebitering. De som gör dessa upphandlingar borde veta vad varenda spik kostar, delta på byggmöten och göra budgetuppföljningar varje vecka.

Per Uppmans bästa tips!

  • Tillämpa standardiserade ritningar, byggnader och moduler – då behövs minimal projektering och desto mindre av dyra konsulter/arkitekter för varje projekt.
  • Utse en person som är fullt ansvarig för varje projekt – då finns det ingen att ”skylla på”.
  • Gör klart med brukaren vad hyran maximalt kan landa på innan man tar in anbud – hur ska man annars veta om man håller budget.