Negativ trend för tjänstepriserna bruten?

Tjänstepriserna ökade i genomsnitt med 2 procent per år under perioden 2000-2012. Ända sedan slutet av 2012 har dock tjänstprisutvecklingen mattats av och under 2013 var ökningstakten i genomsnitt på 1,2 procent. Under första kvartalet i år har den här negativa utvecklingen av tjänstepriser fortsatt och i snitt ökade de under januari till och med mars men enbart 0,6 procent per månad.

Idag 13 maj släppte SCB KPI-siffrorna för april, vilka visade en inflationstakt på 0 procent. En uppgång från mars då takten låg på minus 0,6 men fortfarande långt under inflationsmålet på 2 procent. Tittar man enbart på utvecklingen av de tjänstepriser som ingår i KPI ser man att de ökade med 1,1 procent i april. Det innebär att avmattningen som inleddes under slutet av 2012 ser ut att ha bromsat in.

Återstår att se om detta är en tillfällig uppgång eller om det är ett tecken på ett något förbättrat efterfrågeläge för tjänstebranscherna.