LO skjuter brett men missar målet

De senaste dagarna har LO, framför allt via taggen #likavillkor på Twitter, lyft frågan om vilka villkor som gäller för människor kommer till Sverige för att arbeta. Det är givetvis en viktig fråga. Men tyvärr så svingar LO brett istället för att hålla sig till sakfrågan. En fråga vi på Almega länge försökt få LO att diskutera genom att uppmärksamma #kompetensinvandring, men där de har lagt locket på helt.

Almega vill självklart också att alla former av missbruk ska stoppas. Men LO:s krav på arbetsmarknadsprövning handlar inte om att komma till botten med fel och brister utan om att stänga ute individer från den svenska arbetsmarknaden. Det kommer i så fall att leda till lägre tillväxt och ökad arbetslöshet. Vi är överens med bl.a TCO om att vi måste hitta andra lösningar (även om vi inte är överens om allt), men det är tyvärr inte LO intresserade av.

LO vill i sin retorik framställa det som att arbetskraftsinvandrare inte har samma villkor som svensk arbetskraft. För personer som kommer från länder utanför EU krävs arbetstillstånd för att komma till Sverige och jobba. För att få ett arbetstillstånd beviljat måste personen i fråga ha ett jobberbjudande i Sverige med villkor som följer svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden.

LO argumenterar anekdotiskt mot detta system med flera år gamla exempel på missbruk. Men regeringen och Miljöpartiet har infört en rad skärpningar, och ytterligare lagförslag har arbetats fram. Dessa åtgärder borde få en rimlig chans att verka innan de döms ut på förhand.

En välkomnande arbetskraftsinvandringspolitik är inte skadlig för utländska medborgare som vill komma hit och arbeta – hur mycket LO än anstränger sig för att måla upp den bilden. Internationell arbetskraft är mycket viktig för Sverige och svenska företag – och även för människor på den inhemska arbetsmarknaden då den istället för att konkurrera faktiskt skapar nya jobb lokalt.

I debatten framställs det ofta som att arbetskraftsinvandring konkurrerar med inhemsk, och LO hänvisar fortfarande ofta till lönedumpning. Men då bortser man från det faktum Sveriges befolkning i arbetsför ålder faktiskt minskar. 2006-2012 minskade antalet infödda svenskar i åldern 25-64 år med 152 000. Det motsvarar tre Gotland. Dessutom har LO:s egen migrationspolitiske talesperson medgett att någon låglönekonkurrens inte förekommer i dagsläget.

LO pratar gärna om låglönejobb, men faktum är att den största gruppen arbetskraftsinvandrare är dataspecialister. De utgör 29 procent av arbetskraftsinvandringen. Reformen har möjliggjort ökad tillväxt i it- och telekomsektorn, antalet indiska dataspecialister som fått möjlighet att komma hit och jobba har femdubblats det senaste decenniet.

LO vill få det att framstå som att det råder en motsättning mellan bra arbetsvillkor och bra företagsklimat. Så är förstås inte fallet.

Att dataspelsföretag som Dice kan leta kompetens globalt gynnar såklart både företaget och den anställda, som ju faktiskt LO vill kunna stoppa från att ta en tjänst i Sverige. Men där duckar LO, och försöker istället gömma sig bakom renomésnyltningsförsök på begrepp som antirasism och solidaritet, när det egentligen handlar om protektionism och rädsla för en gränslös, global värld.

Diskussionen om hur vi motverkar rasism har väl sällan varit så nödvändig som nu. Synd att LO eroderar den diskussionen genom att använda den för egen vinnings skull.