Fel att räkna sociala avgifter som avstådd lön

I tisdags anordnade TCO ett intressant seminarium om arbetslöshet. Att det kommunala försörjningsstödet omfattar så många arbetslösa är något som Almega tidigare påpekat. Det är olyckligt eftersom det kan innebära att de som är arbetslösa inte får det stöd som skulle behövas för att snabbt komma åter i arbete.

Almega har därför föreslagit att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs och att den ska omfatta fler än dagens försäkring. Detta för att bland annat minska det antal personer som på grund av arbetslöshet befinner sig i försörjningsstöd.

Mycket är TCO och vi överens om, men inte allt. Eva Nordmark kommenterade att a-kassan går med ett överskott på 93 miljarder och skriver: ”Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen kommer från arbetsgivaravgiften, som räknas av från arbetstagarnas löneutrymme, samt ett finansieringsbidrag från a-kassorna. Det senare kommer från a-kassemedlemmarnas medlemsavgifter. Löntagarna finansierar med andra ord a-kassan men det är staten som tjänar storkovan.”

Men så är det ju inte. Det är inte löntagarna som har finansierat arbetsgivaravgiften genom att avstå från löneutrymme. Jag har arbetat i hela 37 år och har några år kvar, först i en arbetstagar-
organisation och därefter i arbetsgivarorganisationer. Jag har aldrig, aldrig hört i en avtalsförhandling att arbetstagarorganisationen tar hänsyn till arbetsgivarens kostnader för sociala avgifter som argument för vilket löneutrymme som kan finnas.

Däremot är det så att arbetsgivarens kostnad för de anställda är betydligt högre än vad de flesta, tror just genom dessa avgifter. Nej, Eva, att påstå att sociala avgifter ska betraktas som ett löneutrymme som ni har avstått från är fel.

Alla kostnader som arbetsgivaren har är pengar som företagit tjänat till följd av sin verksamhet. Kostnader som det finns alternativ användning för, till exempel till att investera i nya affärsidéer och skapa ytterligare arbeten. De sociala avgifternas nivå har därmed en viktig roll att spela i utvecklingen av det svenska näringslivet och sysselsättningen. Bland annat därför bör reduktionen av sociala avgifter för unga kvarstå.