Viktigt med verksamhetsanpassade kollektivavtal

Pernilla Ström, som bland annat driver företag inom hästuppfödning/ridskola, beskrev i en tänkvärd kolumn för en tid sedan i SvD nackdelarna med kollektivavtal som inte är anpassade för verksamheten. De kollektivavtal som tillhandahålls för hennes verksamhet är inte alls anpassade utan tar sin utgångspunkt för helt andra verksamheter.

Inom Almega, som ju företräder många nya och växande branscher, känner vi igen bilden.

Vår svenska modell bygger på att anslutningsgraden till kollektivavtalssystemet är högt. I detta måste ligga ett ansvar för parterna att se till att det blir hyggligt attraktivt för en arbetsgivare att teckna ett kollektivavtal. Det är ett hygienkrav att kollektivavtalen anpassas till den verksamhet de avser täcka. I annat fall kommer allt fler företag, framförallt i nya branscher, att ställa sig utanför.

Vi parter på arbetsmarknaden bör ha som utgångspunkt att det skall vara attraktivt ha ett kollektivavtal. Och agera därefter i våra förhandlingar.