Viktig läsning om lönespridning

Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom på Svenskt Näringsliv, har skrivit en utomordentligt läsvärd rapport ”Lägstalöner och lönespridning – Effekter på samhällsekonomin”. Den borde vara obligatorisk läsning för alla som jobbar med arbetsmarknadsfrågor.

Rapporten, som baseras på ett mycket tungt forskningsunderlag, pekar bland annat på att för höga lägstalöner minskar chanserna till jobb för de som står utanför arbetsmarknaden. Låglönesatsningar gynnar de som är inne på arbetsmarknaden och förstärker utanförskapet för de med låg utbildning. En ökad lönespridning gynnar också de med lägst löner.