Sverige behöver utländsk kompetens

Regeringen och Miljöpartiet gör rätt i att stärka efterkontrollerna av företag som tar in arbetskraft från länder utanför EU för att säkerställa att det handlar om schyssta jobb med schyssta löner. Tjänsteföretagen har stora kompetensbehov och behöver kunna rekrytera även utanför Sveriges och EU´s gränser, men måste samtidigt tåla att granskas.

Almega företräder en stor mängd tjänsteföretag som erbjuder samhällsviktiga kunskaps- och servicetjänster bland annat inom vård, skola och omsorg, men även inom högskola, forskning, samhällsbyggnad, IT & Telekom och andra tillväxtdrivande företagstjänster. Inom dessa branscher har sysselsättningen ökat kraftigt det senaste decenniet, vilket gett ökade svårigheter att hitta personer att rekrytera med rätt kompetens. Företagen söker allt oftare i Sverige och EU utan framgång vilket bland annat beror på att antalet inrikes födda i åldrarna 25-64 år minskat och fortsätter minska framöver.

Många arbetslösa saknar också högskoleutbildning och därmed är de utestängda från många av de nya jobb som växer fram. Dessutom finns svårigheter med att expandera de högskoleutbildningar som fler skulle behöva gå, vilket har inneburit att det under lång tid utbildats för få inom vård, skola, IT, teknik mm.

Almegas medlemsföretag ska tåla att granskas, så ökade efterkontroller är något vi bejakar. En nackdel är den ökade administrativa bördan. Tjänsteföretagens utmaningar ligger snarare i hur Sverige kan bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade personer från den globala talangmarknaden. Här finns fortfarande hinder att ta ner; långa handläggningstider, svårt att få utländsk kompetens erkänd, behov av hjälp med marknadsföring, rekrytering och kompletterande språkutbildningar med mera.

Ett väl balanserat system för att attrahera, rekrytera och behålla utländsk kompetens måste vara öppet och stödjande samtidigt som det finns tydliga krav och kontroller för att få bort kryphål och avarter. Tricket är att gå åt båda hållen samtidigt. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att certifiera alla arbetsgivare som vill rekrytera från icke EU länder. På så vis skulle de bli granskade samtidigt som de skulle få möjlighet till kortare handläggningstider. Skötsamma företag skulle få det lättare och oseriösa aktörer hållas utanför.

Regeringen och MP drar nu 2008 års reform åt det granskande och begränsande hållet vilket som sagt inte är helt fel. Men nu är det hög tid att även säkerställa och utveckla reformens tillväxtskapande sidor. Här återstår ett betydande reformarbete för att attrahera fler och för att lyckas få dem att stanna en längre tid. Sverige behöver #kompetensinvandring.