Svenska förskolor till Norge

I dag meddelade det svenska utbildningsföretaget Academedia att man köper en av Norges största företag för fria förskolor – Espira. Därigenom stärks banden mellan de två länder i Europa som står för en förskolemodell som övriga Europa och många andra länder i världen visar stort intresse för.

Det är särskilt glädjande att det är just Academedia som tar klivet och visar hur den svenska förskolan kan exporteras – koncernen äger Pysslingen förskolor och skolor som var den pionjärer som utvecklade svensk förskola genom sina idéer om pedagogik och lärande. Något som lyft såväl offentliga som fria förskolor med läroplanen från förskolan som grund.

Samtidigt står den svenska förskolan stark på hemmaplan. I Svenskt kvalitetsindex senaste mätning 2013 får den svenska förskolan högst kundnöjdhet av alla offentligt finansierade verksamheter. Såväl förskola som grundskola i privat regi får högre betyg än deras kommunala motsvarighet – 81,5 procent av föräldrarna var nöjda med sin privata förskola, motsvarande siffra för de föräldrar som har barn i kommunal förskola var 76 procent förra året.

Även andra mätningar visar på liknande trend – tittar man på parametrar som miljö, gruppstorlek och personal är föräldrar med barn i privata förskolor också mer nöjda än de med barn i kommunala förskolor visar Skolverkets egna siffror. Mer om det kan du läsa här på Friskolornas riksförbunds sajt skolvalet.nu.

I Norge – precis som i Sverige – har de fria förskolorna utvecklats starkt. De utgör i dag nära hälften av alla platser i förskolan medan motsvarande andel i Sverige är drygt 20 procent. Genom dagens förvärv ökar möjligheterna ytterligare att ta de bästa bitarna från två framgångsrika förskoleländer och utveckla dem ytterligare.

Och varför stanna där? Intresset för den nordiska förskolemodellen är mycket stort i tex länder som Tyskland där en kraftfull utbyggnad pågår och den svenska förskolemodellen är mycket omtalad. Skälen är en demografisk situation där brist på arbetskraft gjort att många välutbildade kvinnor blir hemma med barnen istället för att gå ut i arbetslivet – något som en utbyggd förskola kan råda bot på. Svensk förskola har alltså alla möjligheter att bli en exportsuccé.

Förskolan är mätt i pengar en mycket stor bransch bara i Europa. Den svenska förskolans pedagogik och personal kan bli nästa generations tjänsteexport som ytterligare kommer höja status på utbildningar och stärka arbetsvillkor genom en ökad konkurrens mellan arbetsgivare. Därigenom är Academedias förvärv av Espira ett viktigt steg i utvecklingen av svensk tjänsteexport.