Efterkontroller och uppföljning av #kompetens­invandring rätt väg att gå

Vi på Almega lyfter för närvarande fram hur arbetskraftsinvandring är bra för Sverige och svenska företag. Men en viktig aspekt av frågan är förstås också hur villkoren för de som kommer hit och arbetar säkerställs.

Almega anser att Utlänningslagen (UtlL) ger ett gott skydd åt de som arbetskraftsinvandrar.

I UtlL 6 kap 2 § anges att:
”Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än vad som gäller enligt svenska kollektivavtal eller vad som är praxis inom yrket eller branschen.”

Vid varje ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd för arbete kontaktar Migrationsverket berörda fackliga organisationer som får tillfälle att yttra sig om arbetserbjudandet följer ovanstående kriterier. Om facket säger nej, ger inte Migrationsverket något tillstånd.

Arbetserbjudandet är inte bindande vilket röster nu höjs för att det ska bli. Almega menar att detta är praktiskt omöjligt eftersom handläggningstider med mera gör att det ofta tar ett helt år från det att erbjudandet ställs ut tills att arbetstillståndet beviljas. Få företag vet hur rekryteringsbehoven ser ut ett år framåt. Få företag skulle vilja släppa kontrollen över när de får ta in nyanställda. Därmed skulle detta förslag leda till att de flesta företag skulle avstå från möjligheten till kompetensinvandring. Detta vore mycket olyckligt.

Mer efterkontroller och uppföljning av Migrationsverket är en bättre väg att gå, och sådana skärpningar är redan på gång. Almega anser också att man bör jobba mer proaktivt med stöd och råd, många misstag sker av okunskap. Många små företag kan behöva hjälp med att göra rätt. Almega förespråkar också att fler företag certifieras för att i förväg säkerställa att arbetsgivarna är seriösa.