Därför behöver Sverige #kompetens­invandring

Visste du att en arbetskraftsinvandrad dataspecialist, exempelvis på Almegas medlemsföretag Dice, genererar tre nya jobb i andra sektorer?

Data-infografik-animerad-liten

Debatten om arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning handlat om att oseriösa arbetsgivare utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO brukar hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar.

Det är en verklighetsbeskrivning som få av de tjänsteföretagare jag träffar känner igen sig i.

För många tjänsteföretag handlar istället arbetskraftsinvandring om hjärnkraft de inte klarar sig utan – kompetensinvandring. Därför lanserar vi på Almega idag en digital kampanj med hashtaggen #kompetensinvandring.

Kompetensinvandring är arbetskraft som rekryteras till Sverige från länder utanför EU – antingen för att de har spetskompetens eller för att de verkar inom yrken där det råder brist på arbetskraft. Exempel på sådana yrken är till exempel dataspecialister och civilingenjörer. Men också sjuksköterskor, lärare och spelutvecklare.

Inte minst för kunskapsintensiva tjänsteföretag är tillgång till rätt arbetskraft en avgörande konkurrensfaktor. Därför är möjligheten till kompetensinvandring en av de viktigaste valfrågorna för tjänsteföretagen inför höstens riksdagsval.

Utan de här personernas kompetens stannar de kunskapsintensiva tjänsteföretagens tillväxttakt av – den del av svensk arbetsmarknad där flest nya jobb skapas.

2008 års arbetskraftsinvandringsreform har gjort det lättare för företag att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft. Den har bidragit till att trygga innovationskraften och öka expansionsmöjligheterna för många tjänsteföretag.

Men det är som sagt inte alla som förstått att kompetensinvandring är en förutsättning för svensk framgång och välstånd. Redan på 1960-talet drev LO att facken skulle få en central roll när det gäller att se om arbetsmarknaden har behov av arbetskraft från utlandet. Debatten kulminerade i samband med utvidgningen av EU österut i mitten av 00-talet då dåvarande statsminister Göran Persson varnade för ”social turism”.

Nu är vi alltså där igen – samma tongångar från samma håll. Det oroar alla oss som tror på fri rörlighet, alla vi som inser att vägen till framgång för Sverige kräver att vi laddar upp med rätt kompetens.

LO vill försvåra kompetensinvandring genom att införa prövningskrav, vilket i praktiken kommer att innebär ännu längre köer och hand-
läggningstider. Redan idag kan Migrationsverkets handläggningstider vara upp till 15 månader, vilket förstås är alldeles för lång tid. Om LO får igenom sina restriktioner kommer situationen förvärras ytterligare. Lägg där till att Sverige varje år dessutom tappar högkvalificerad arbetskraft till andra länder och att antalet infödda svenskar i arbetsför ålder minskar, så förstår ni det ohållbara i situationen.

Många av Almegas medlemsföretag kommer att påverkas om dessa inskränkningar blir verklighet, och det från deras berättelser som vi har hämtat inspirationen till vår kampanj. Intervjuer, infografik och annat material kommer löpande att läggas upp på vår kampanjsida. Ladda gärna ner dem och dela med er av dem, samt diskutera #kompetensinvandring på Twitter och i andra sociala medier. Vi ser fram emot att höra din åsikt.