Därför behöver Sverige #kompetensinvandring

Trots hög arbetslöshet och gott om tillgänglig arbetskraft är kompetensförsörjning ett av de allvarligaste tillväxthindren för kunskapsintensiva tjänsteföretag. Högkvalificerad arbetskraft saknas – därför är behovet av kompetensinvandring så viktig för Sveriges framtid.

Debatten om arbetskraftsinvandring har i stor utsträckning handlat om att oseriösa arbetsgivare utnyttjar lågutbildad arbetskraft. Inte minst LO har bidragit till den negativa bilden genom att hävda att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning och att invandrare tar jobb från infödda svenskar.

Det är en verklighetsbeskrivning som få av landets tjänsteföretagare känner igen sig i.

För många tjänsteföretag handlar arbetskraftsinvandring om hjärnkraft de inte skulle kunna klara sig utan – #kompetensinvandring. Kompetensinvandring är arbetskraft som rekryteras till Sverige från lände utanför EU – antingen för att de har spetskompetens eller för att de verkar inom yrken där det råder brist på arbetskraft. Exempel på sådana yrken är till exempel dataspecialister och civilingenjörer.

Utan de här personernas kompetens stannar de kunskapsintensiva tjänsteföretagens tillväxttakt av – den del av svensk arbetsmarknad där flest nya jobb skapas. 

Det är 2008 års arbetskraftsinvandringsreform som har gjort det lättare för företag att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft. Detta har bidragit till att trygga innovationskraften och expansionsmöjligheterna för många tjänsteföretag i Sverige.

Inte minst för kunskapsintensiva tjänsteföretag är tillgång till rätt arbetskraft en avgörande konkurrensfaktor. Därför är möjligheten till kompetensinvandring en av de viktigaste valfrågorna för tjänsteföretagen inför höstens riksdagsval.

LO vill försvåra #kompetensinvandring genom att införa prövningskrav, vilket i praktiken kommer att innebära ännu längre köer och handläggningstider. Redan idag kan Migrationsverkets handläggningstider vara upp till 15 månader. Varje år tappar Sverige dessutom högkvalificerad arbetskraft till andra länder. Om LO får igenom sina restriktioner kommer situationen förvärras ytterligare.

Många av Almegas medlemsföretag kommer att påverkas om dessa inskränkningar blir verklighet, och det från deras berättelser som vi har hämtat inspirationen till vår kampanj. Intervjuer, infografik och annat material kommer löpande att läggas upp här på vår kampanjsida. Ladda gärna ner dem och dela med er av dem, samt diskutera #kompetensinvandring på Twitter och i andra sociala medier. Vi ser fram emot att höra din åsikt.

”Problemet är inte att det kommer för många till Sverige, utan att det kommer för få. Vi måste bli mer välkomnande”.
– Carl-Johan Hamilton, it-entreprenör