Att anpassa kartan efter verkligheten

Strax innan påsk presenterade EU-kommissionen resultaten från Högnivågruppen för företagstjänster.

Syftet när gruppen tillsattes var att se hur dessa tjänster bäst kunde främja återindustrialiseringen av EU. Men under arbetets gång har Kommissionen förstått att detta är en bransch som utvecklas på egna meriter.

I ljuset av Europeiska rådets slutsatser beträffande industripolitiken i mitten av mars, där bland annat målet att industrin skulle utgöra 20% av BNP togs bort, så verkade Kommissionen, inklusive Kommissionär Tajani äntligen – äntligen – se att näringslivet förändrats. Ingen bransch lever endast av och för en annan. Terrängen förändras ständigt och så måste även kartan.

Högnivågruppens slutsatser var att Kommissionen och medlemsländerna ska:

– Se till att tjänstesektorn får eget prioriterat utrymme i EU:s nästa Europe 2020 Strategy.
– Inse tillväxten och därmed potentialen i tjänstesektorn inom EU, Fånga den internationella möjligheten.
– Fullgöra den inre marknaden för företagstjänster, dvs. riv kvarvarande administrativa – och handelshinder på den inre marknaden för en fullt fungerande inre marknad för tjänstesektorn.
– Ytterligare fokusera på att upphandling av tjänster med offentliga medel ska baseras på kvalitet och inte på pris.
– Kärnan i framtida framgångsrik tjänstesektor bygger på kunskapsuppbyggnad, både av ny arbetskraft men även befintlig arbetskraft.
– Framtidens potential inom tjänstesektorn kommer att handla mycket om kommunikation och utbyggnad av IT.

Det råder ingen tvekan om att detta är en bransch som har potential att utvecklas och skapa tillväxt. På samma sätt som många andra branscher om de får rätt förutsättningar. Nu börjar vi dra åt samma håll; tillverkningsindustri, tjänsteföretag, medlemsländer och EU-institutioner. Därför blir det minst sagt frustrerande när jag på Twitter läser att de europeiska fackföreningarna UniversAll skriver ett manifest ”Put industry back to work”. Varför ”back to work”, låt oss tänka ”to work”? Kartboken de håller i känns tummad och nött.

Det kommer att finnas jobb, nya jobb, och vi måste se till att EU har den bästa attraktionskraften för att de ska utvecklas här och ingen annanstans, för då genererar de ännu fler jobb. Så sluta rita kartor. Skaffa satellitkamera och se på världen!