Trenden fortsätter – det är tjänste­företagen som har tillväxt

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin senaste rekryteringsenkät. Som vanligt presenterades intressanta siffror kring företagens vilja att rekrytera, hur framgångsrika de har varit, vilka utbildningsnivåer eftersträvas och hur går företagen till väga.

I 2012 års rekryteringsenkät kunde se vi att Almegas medlemsföretag, i större utsträckning än företagen som helhet, hade en vilja att rekrytera. Skulle detta förändras till 2014?

Nej, återigen ligger Almegas företag i topp. Tre av fyra IT & Telekomföretag och Bemanningsföretag försökte rekrytera och bland övriga förbundsgrupper är det över 60 procent som har försökt att rekrytera. Det är betydligt högre än siffran för hela Svenskt Näringsliv, som är 52 procent.

Mer än vartannat av Almegas medlemsföretag har upplevt att det varit mycket eller ganska svårt att rekrytera på de utbildningsnivåer som efterfrågats. Det kan kopplas till at Almegas företag i betydligt större utsträckning vill rekrytera personer som har eftergymnasial eller högskoleutbildning.

Att inte lyckas hitta rätt personal får stora konsekvenser för Almegas företag. Det får även stora konsekvenser för tillväxten, då företagen anser att svårigheten att hitta rätt personal innebär att planerad expansion förhindras.

Statistik

Almega kommer att återkomma med fler analyser av resultatet. Vill du läsa hela rekryteringsrapporten, gör det här:
www.svensktnaringsliv.se/fragor/rekryteringsenkaten