Subventioner istället för nya jobb

Idag släpptes Mårten Palmes jobbutredning som han tillsammans med några andra nationalekonomer gjort på uppdrag för socialdemokraterna. Det är tydligt att Palme-utredningen försöker möta dagens arbetsmarknad med gårdagens politik. Om syftet är att uppnå en inkluderande arbetsmarknad krävs också en analys av behoven av enklare jobb och lägre trösklar. Utredningen tecknar dock en balanserad bild av aktuella utmaningar med hög arbetslöshet i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.

Men eftersom en stor del av jobbtillväxten sker i tjänsteföretagen är det viktigt att analysera hur utredningens förslag slår mot såväl servicesektorn som mer kunskapsintensiva tjänster. Här följer tre punkter som sticker ut bland förslagen:

1.  Subventioner istället för jobbskapande.

Utredningen föreslår en kraftig utbyggnad av lönesubventionerna. Men redan idag kostar systemet 18 miljarder kronor. Om alla arbetslösa med förgymnasial utbildning ska omfattas av subventioner behöver antalet platser mer än fördubblas. Dessutom är subventionssystemet en djungel av stöd: sju olika anställningsstöd, alla med olika regler. Arbetsförmedlingen, och ibland facket, måste godkänna anställningen. Egenmakten går förlorad när individerna fastnar i en rundgång av åtgärder – bara mellan 4 och 14 procent går vidare till ett arbete utan stöd enligt Statskontoret. Ett enklare sätt att sänka lönekostnaderna är genom lägre skatt på arbete och en mer inkluderande lönebildning.

2. Dyrare att anställa.

Utredningens förslag om differentierade arbetsgivaravgifter mellan tillfälliga och tillsvidareanställningar höjer kostnaderna för tillfälliga anställningar. Förslaget skulle framför allt slå undan inträdesjobb på arbetsmarknaden, vilket är särskilt ogynnsamt i ett läge där utanförskapet i hög grad består av unga, nyanlända och personer med långvarig arbetslöshet. Dessutom visar en rapport från Svenskt Näringsliv att varje kvartal går 100 000 personer från arbetslöshet till arbete, varav 80 000 får en visstidsanställning. Under samma period går 70 000 från en visstidsanställning till tillsvidareanställning.

3. Kunskapsintensiva tjänster förbises.

Idag utgörs 49 procent av den privata tjänstesektorn av kunskapsintensiva företag. Drygt 60 procent av alla nya jobb som växter fram åren 1993 till 2013 har skapats inom kunskapsintensiva företag. Dessa företag har behov av högutbildad arbetskraft. Palme-utredningens förslag om ett Kunskapslyft är orealistiskt, då dagens arbetssökande utan gymnasium står långt ifrån de kunskapsintensiva företagens behov. Det behövs en helt annan utbildningspolitik, som både höjer anställningsbarheten hos dem med förgymnasial utbildning och vässar kompetensen hos mer kvalificerade personer.